Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suoja on merkittävä perus- ja ihmisoikeus, jota yhteiskunnan tulee kunnioittaa. Yksityisyyden suojaan sisältyy oikeus elää yhteiskunnassa ilman viranomaisten ja muiden valtiollisten tahojen mielivaltaista puuttumista. Yksityisyys on suojattu myös muilta kansalaisilta. Henkilötiedot kuuluvat olennaisena osana yksityisyyden suojan piiriin. Kenelläkään ei siis ole oikeutta saada haltuunsa henkilötietoja ilman kyseisen henkilön omaa suostumusta. Suomessa henkilötietojen suojasta säädetään henkilötietolaissa. Henkilötietojen suojalla on lisäksi vahva liitäntä Euroopan Unioniin, sillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa viitataan jokaisella olevan oikeus henkilötietojen suojaan. Henkilötietojen suojaamisella lainsäädännössä pyritään turvaamaan jokaisen oikeus yksityisyyteen, kun käsitellään ihmisten henkilötietoja.

Henkilötietojen keräämiselle ja käyttämiselle tulee aina olla perustellut syyt. Erilaiset rekisterit sisältävät runsaasti henkilötietoja, jotta esimerkiksi terveyskeskukset ja poliisi pystyvät suoriutumaan tehtävistään. Henkilötietoja sisältävät rekisterit ovat lailla säänneltyjä, jotta väärinkäytöksiltä voidaan välttyä ja jokaisen yksityisyys on mahdollista turvata. Henkilötietojen suojan tärkeä lähtökohta on jokaisen oikeus saada tietää, mitä itseään koskevia tietoja eri rekistereihin on tallennettu. Rekisterin ylläpitäjän tulee ilmoittaa rekisterissä olevalle henkilölle mihin rekisteritietoja käytetään ja luovutetaan sekä tietolähteitä rekisteri hyödyntää. Kerran vuodessa tehtynä itseään koskevien henkilötietojen tarkastaminen on maksutonta rekisteristä riippumatta. Jos omien henkilötietojen tarkastaminen saattaisi aiheuttaa vaaraa valtion turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle, rikoksen selvittämiselle taikka rekisteröidylle itselleen, voidaan tarkastusoikeus evätä.

Suomessa henkilötietojen ja yksityisyyden suojan toteutumista eri rekistereissä valvoo tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutettu voi antaa määräyksiä ja ohjeistuksia rekisterin pitäjille. Rikkomuksen havaitessaan tietosuojavaltuutettu voi viedä asian tietosuojalautakunnan käsiteltäväksi. Tietosuojalautakunta on oikeusministeriön alainen elin ja sillä on tärkein päätösvalta henkilötietoasioissa. Euroopan unionilla on ollut oma tietosuojavaltuutettunsa vuodesta 2011 alkaen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa