Minilex - Lakipuhelin

Vain tarpeellisia tietoja on lupa käsitellä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yksi tietosuojalainsäädännön keskeisistä periaatteista on tarpeellisuus. Mutta mitä kaikkea se oikeastaan merkitsee? Mitä sen laiminlyönnistä voi seurata? Voiko itse suostua siihen, että esimerkiksi työnantaja käsittelee muitakin kuin tarpeellisia tietoja?

Laissa säädetään, että käsiteltävien henkilötietojen on oltava tarpeellisia ennalta määritellyn käsittelytarkoituksen kannalta. Tarpeellisuus merkitsee, että tietojen tulee olla sillä hetkellä aidosti olennaisia. Tietoja ei kerätä enempää kuin on tarkoituksen kannalta välttämätöntä, eikä tietoja säilytetä pidempään kuin on välttämätöntä. Tarpeellisuus tarkoittaa myös, että käsittelytavan ei pidä kajota yksityisyyteen tarpeettoman paljon: Sormenjälkiä ja muita biometrisiä tunnisteita käytetään vain, kun se on välttämätöntä.

Nykyteknologia mahdollistaisi tietojen laajamittaisen, automaattisen säilömisen eräänlaiseksi informaatiovarastoksi mahdollista myöhempää käyttöä tai kaupankäyntiä varten. Tarpeellisuusvaatimuksella halutaan estää juuri tällainen henkilötietojen käsittely. Summittaisista tai muuten tarpeettomista tiedoista muodostetut tietopankit ovat siten kiellettyjä.

Tarpeellisuusvaatimuksen tärkeys näkyy siinä, että sen laiminlyönti on rikollista. Se, joka tahallaan tai törkeän huolimattomasti käsittelee henkilötietoja vastoin tarpeellisuusvaatimusta ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, tuomitaan henkilötietorikoksesta.

Kannattaa toki muistaa, että tarpeellisuusvaatimus koskee vain rekisterinpitäjää eli ammattimaista henkilötietojen käsittelijää. Kun ihminen käsittelee toisten henkilötietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin, hänen ei tarvitse noudattaa tarpeellisuusvaatimusta. Jokainen saa siis yksityishenkilönä säilöä jälkipolvien iloksi ja riesaksi niin paljon valokuvia, kirjeenvaihtoa ja muistelmia kuin haluaa.

Työelämässä tarpeellisuusvaatimus korostuu. Tietosuojaa tulee kunnioittaa jo työnhakutilanteessa: työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työn kannalta tarpeellisia tietoja. Ei ole tarpeellista kysyä esimerkiksi nuorelta naiselta, aikooko tämä hankkia lapsia. Työnantaja ei saa käsitellä tarpeettomia henkilötietoja, vaikka työntekijä suostuisi tähän.

Rekisterinpitäjä saa kerätä ja käsitellä vain sillä hetkellä aidosti tarpeellisia tietoja. Edes suostumus ei oikeuta keräämään tarpeettomia tietoja. Tarpeellisuusvaatimuksen rikkominen on rangaistavaa. Tarpeellisuusvaatimus turvaa sen, ettei henkilötietojen käsittelyssä kajota yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa