Minilex - Lakipuhelin

Työelämään soveltuvat lait

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työelämään soveltuu yleislakina työsopimuslaki. Työsopimuslaissa säädetään muun muassa työntekijän ja työnantajan yleisistä oikeuksista ja velvoitteista sekä työsuhteen päättämistavoista sekä sen perusteista. Työsopimuslain rinnalla on useita työelämään kuuluvia erityislainsäädännön piirissä olevia lakeja ja asetuksia, joilla säädetään työsopimuslain säännöksiä tarkemmista ehdoista. Tällaisia lakeja ovat mm. työaikalaki, vuosilomalaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Työelämään vaikuttavat myös alakohtaiset työehtosopimukset, joissa määritellään usein tarkemmat palkkatasot sekä lomarahojen suuruus.  

Yksityisyyden suoja työelämässä on noussut yhteiskunnassa tärkeäksi keskustelun aiheeksi. Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin tai jotka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Kyseessä on niin sanottu tarpeellisuusvaatimus, josta ei voida poiketa edes työntekijän omalla suostumuksella.

Pääsääntöisesti työntekijän sukupuolinen suuntautuminen tai uskonnonharjoittaminen eivät kuulu tällaisen luovutettavan henkilötiedon piiriin, mutta esimerkiksi tietyn uskonnon piirissä olevan avoimen työpaikan kannalta voi olla tarpeellista, että työnhakijalta kysytään hänen uskonnollinen suuntautuminen. Myös perhetiedot ovat usein henkilökohtaisia tietoja, mutta jos työntekijä on esimerkiksi siirtymässä työskentelemään toiseen maahan työnantajayrityksessä, on työnantajalla oikeus kysyä perhetilanteesta, jotta mahdolliset asuntoasiat  ja siihen liittyvät muut asiat voidaan hoitaa työnantajan toimesta helpommin. 

Lisäksi työnantajan on ilmoitettava työntekijälle mitä tietoja hän työntekijästä hankkii ja työntekijällä on myös oikeus kysyä, millaisia tietoja hänestä on kerätty hänen työsuhteensa aikana.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa