Minilex - Lakipuhelin

Tietosuojavaltuutetun tehtävät ovat moninaisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietosuojavaltuutettu on viranomainen, joka valvoo henkilötietojen rekisteröintiä, käyttöä ja luovutusta.

Ratkaisuvaltaa tietosuojavaltuutettu käyttää tarkastus- ja oikaisuoikeutta koskevissa asioissa. Jos rekisterinpitäjä ei anna henkilön tarkastaa tai oikaista itseään koskevia tietoja, henkilö voi saattaa asian tietosuojavaltuutetulle. Tämä ratkaisee, onko tarkastus- tai oikaisuoikeutta kyseisessä tapauksessa olemassa. Tietosuojavaltuutetun ratkaisusta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

On myös rekistereitä, joista henkilö ei saa lainkaan tarkastaa omia tietojaan. Esimerkiksi Suojelupoliisilla ja muilla poliisivoimilla on tällaisia rekistereitä. Kuitenkin tietosuojavaltuutettu voi tarkastaa myös tällaisia rekistereitä ja valvoa, että niitä pidetään laillisesti. Lähtökohtaisesti hänen tiedonsaantiaan eivät estä mitkään salassapitosäännökset.

Tietosuojavaltuutettu valvoo ja seuraa alaansa ja reagoi laittomuuksiin. Jos hän katsoo, että henkilörekisterin käytössä on syyllistytty rikokseen, hän ilmoittaa asiasta syyttäjälle. Jos syyteharkintaan on muuten edennyt sellainen rikosasia, syyttäjä kuulee tietosuojavaltuutettua. Jos rikosasia etenee tuomioistuimeen, valtuutetun arviota kysytään sielläkin. Henkilörekistereihin liittyvät rikokset ovat useille juristeille sen verran vieraita, että niissä tarvitaan erityistä asiantuntemusta.

Mikäli rekisterinpitäjä on toiminut laittomasti mutta asia ei etene rikosprosessiin, tietosuojavaltuutettu tekee asiasta hakemuksen tietosuojalautakunnalle. Tällöin lautakunta voi kieltää kyseisen menettelyn tai jopa määrätä rekisterinpitäjän lopettamaan toimintansa. Usein ei kuitenkaan tarvita näin kovia keinoja, vaan rekisterinpitäjä voi itsekin korjata virheensä valtuutetun neuvosta.

Tietosuojavaltuutetulla on eräitä muitakin tehtäviä. Hän tarkastaa ja hyväksyy alakohtaiset käytännesäännöt siitä, mitä on hyvä henkilötietojen käsittely esimerkiksi sukututkimuksessa. Jos valmistellaan tietosuojaa koskevaa lakiuudistusta, häntä kuullaan asiassa. Hän voi myös itsekin tehdä erilaisia aloitteita. Lisäksi valtuutettu osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön sekä tiedottaa, herättää yleistä keskustelua ja jakaa informaatioita

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa