Minilex - Lakipuhelin

Tietosuojavaltuutetun tehtävät ovat moninaisia


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tietosuojavaltuutettu on riippumaton viranomainen, joka ohjaa ja valvoo alaa. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä eri tehtäviä hänellä on.

Ratkaisuvaltaa tietosuojavaltuutettu käyttää tarkastus- ja oikaisuoikeutta koskevissa asioissa. Jos rekisterinpitäjä ei anna henkilön tarkastaa tai oikaista itseään koskevia tietoja, henkilö voi saattaa asian tietosuojavaltuutetulle. Tämä ratkaisee, onko tarkastus- tai oikaisuoikeutta kyseisessä tapauksessa olemassa. Tietosuojavaltuutetun ratkaisusta voi valittaa hallinto-oikeuteen.

On myös rekistereitä, joista henkilö ei saa lainkaan tarkastaa omia tietojaan: Esimerkiksi Suojelupoliisilla ja muilla poliisivoimilla on tällaisia rekistereitä. Kuitenkin tietosuojavaltuutettu voi tarkastaa myös tällaisia rekistereitä ja vahtia, että niitä pidetään laillisesti. Tässä asiassa tietosuojavaltuutettu on eräänlainen vartijoiden vartija. Lähtökohtaisesti hänen tiedonsaantiaan eivät estä mitkään salassapitosäännökset.

Tietosuojavaltuutettu valvoo ja seuraa alaansa ja reagoi laittomuuksiin. Jos hän katsoo, että henkilörekisterin käytössä on syyllistytty rikokseen, hän ilmoittaa asiasta syyttäjälle. Jos syyteharkintaan on muuten edennyt sellainen rikosasia, syyttäjä kuulee tietosuojavaltuutettua. Jos rikosasia etenee tuomioistuimeen, valtuutetun arviota kysytään sielläkin. Henkilörekistereihin liittyvät rikokset ovat näet useille juristeille sen verran vieraita, että niissä tarvitaan erityistä asiantuntemusta.

Mikäli rekisterinpitäjä on toiminut laittomasti mutta asia ei etene rikosprosessiin, tietosuojavaltuutettu tekee asiasta hakemuksen tietosuojalautakunnalle. Tällöin lautakunta voi kieltää kyseisen menettelyn tai jopa määrätä rekisterinpitäjän lopettamaan toimintansa. Usein ei kuitenkaan tarvita näin kovia keinoja, vaan rekisterinpitäjä voi itsekin korjata virheensä valtuutetun neuvosta.

Tietosuojavaltuutetulla on eräitä muitakin tehtäviä. Hän tarkastaa ja hyväksyy alakohtaiset käytännesäännöt siitä, mitä on hyvä henkilötietojen käsittely esimerkiksi sukututkimuksessa. Jos valmistellaan tietosuojaa koskevaa lakiuudistusta, häntä kuullaan asiassa. Voipa hän itsekin tehdä erilaisia aloitteita. Lisäksi valtuutettu osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön ja jakaa tietoa alasta.

Tietosuojavaltuutettu on tärkeä viranomainen. Hän käyttää ratkaisuvaltaa tarkastus- ja oikaisuasioissa, puuttuu lainvastaiseen henkilötietojen käsittelyyn ja yleisesti ohjaa alaa. Tämä kaikki kehittää laillisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa