Minilex - Lakipuhelin

Sanktiojärjestelmällä suojataan yksityisyyttä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Yksityisyyttä ja henkilötietoja suojataan viime kädessä rikosoikeuden sanktioilla. Rikkomalla tietosuojalainsäädäntöä saattaa syyllistyä erinäisiin rikoksiin tai rikkomuksiin.

Tyypillinen tietosuoja-alan rikos on henkilörekisteririkos. Siihen voi syyllistyä, jos

– käsittelee henkilötietoja vastoin henkilötietolain tärkeimpiä vaatimuksia: mm. käyttötarkoitussidonnaisuutta, tarpeellisuutta ja virheettömyyttä;

– rikkoo säännöksiä mm. arkaluonteisten tietojen tai henkilötunnuksen käsittelystä

– estää tai yrittää estää rekisteröityä käyttämästä tarkastusoikeutta, esimerkiksi antamalla väärää tietoa

– siirtää henkilötietoja lainvastaisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lisäksi henkilötietorikos edellyttää, että teko konkreettisesti loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai muutoin olennaisesti haittaa häntä. Se voi olla rangaistava paitsi tahallisena, myös törkeän huolimattomana. Rangaistus on sakko tai enintään vuoden vankeus.

Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että henkilötietolakia ei tarvitse noudattaa, kun käsittelee henkilötietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Ketään ei rangaista siitä, miten hän käsittelee tuttaviensa puhelinnumeroita!

Eräistä lievemmistä teoista rangaistaan henkilötietorikkomuksina. Siitä tuomitaan sakkoon se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta esimerkiksi laiminlyö rekisteriselosteen, informoinnin tai tietoturvan.

Tietosuojalainsäädäntöä rikkomalla voi syyllistyä muihinkin rikoksiin. Henkilötietoja käsitteleviä virkamiehiä ja työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus. Jos työntekijä sen vastaisesti paljastaa toiselle tiedon taikka käyttää tietoa omaksi tai toisen hyväksi, hänet tuomitaan salassapitorikoksesta. Jos virkamies toimii näin, hänet tuomitaan virkasalaisuuden rikkomisesta.

Näiden rikosten tutkintaan liittyy erityispiirre: Syyttäjän on kuultava tietosuojavaltuutettua harkitessaan syytettä henkilötietorekisteriin kohdistuvasta teosta. Tuomioistuimen taas on annettava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. Näin on säädetty siksi, että tietosuojavaltuutetun erityistuntemus saadaan paremmin hyödynnettyä.

Rikosoikeudelliset sanktiot viimeistään osoittavat, että rekisterinpitäjien tulee ottaa henkilötietolain säännökset vakavasti. Niin saadaan uppiniskaisetkin tahot kunnioittamaan yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa