Minilex - Lakipuhelin

Sanktiojärjestelmällä suojataan yksityisyyttä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyttä ja henkilötietoja suojataan viime kädessä rikosoikeuden sanktioilla. Rikkomalla tietosuojalainsäädäntöä saattaa syyllistyä erinäisiin rikoksiin tai rikkomuksiin.

Tyypillinen tietosuoja-alan rikos on henkilörekisteririkos. Siihen voi syyllistyä, jos

– käsittelee henkilötietoja vastoin henkilötietolain tärkeimpiä vaatimuksia, joita ovat muun muassa käyttötarkoitussidonnaisuus, tarpeellisuus ja virheettömyys;

– rikkoo säännöksiä muun muassa arkaluonteisten tietojen tai henkilötunnuksen käsittelystä;

– estää tai yrittää estää rekisteröityä käyttämästä tarkastusoikeutta, esimerkiksi antamalla väärää tietoa; taikka

– siirtää henkilötietoja lainvastaisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Lisäksi henkilötietorikos edellyttää, että teko konkreettisesti loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai muutoin olennaisesti haittaa häntä. Se voi olla rangaistava paitsi tahallisena, myös törkeän huolimattomana. Rangaistus on sakko tai enintään vuoden vankeus.

Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että henkilötietolakia ei tarvitse noudattaa, kun käsittelee henkilötietoja tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Ketään ei siis voida rangaista siitä, miten hän käsittelee esimerkiksi tuttaviensa puhelinnumeroita.

Eräistä lievemmistä teoista rangaistaan henkilötietorikkomuksina. Sakkoon tuomitaan se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta esimerkiksi laiminlyö rekisteriselosteen, informoinnin tai tietoturvan.

Tietosuojalainsäädäntöä rikkomalla voi syyllistyä muihinkin rikoksiin. Henkilötietoja käsitteleviä virkamiehiä ja työntekijöitä koskee salassapitovelvollisuus. Jos työntekijä sen vastaisesti paljastaa toiselle tiedon taikka käyttää tietoa omaksi tai toisen hyväksi, hänet tuomitaan salassapitorikoksesta. Jos virkamies toimii näin, hänet tuomitaan virkasalaisuuden rikkomisesta.

Näiden rikosten tutkintaan liittyy erityispiirre. Syyttäjän on nimittäin kuultava tietosuojavaltuutettua harkitessaan syytettä henkilötietorekisteriin kohdistuvasta teosta. Tuomioistuimen taas on annettava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. Näin on säädetty siksi, että tietosuojavaltuutetun erityistuntemus saadaan paremmin hyödynnettyä.

Rikosoikeudelliset sanktiot viimeistään osoittavat, että rekisterinpitäjien tulee ottaa henkilötietolain säännökset vakavasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa