Minilex - Lakipuhelin

Rekisteriselosteella toteutetaan suunnitelmallista henkilötietojen käsittelyä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa kielletään satunnainen ja suunnittelematon henkilötietojen käsittely. Käytännössä rekisterinpitäjää ohjaa suunnitelmalliseen toimintaan etenkin rekisteriseloste.

Jokaisen rekisterinpitäjän tulee lain mukaan laatia rekisteriseloste. Se on asiakirja, jossa kerrotaan ensinnäkin rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Siinä tulee kertoa myös millaisia henkilöitä ja millaisia henkilötietoja rekisteriin on kirjattu. Esimerkiksi luottotietorekisteristä selostetaan, että siihen on kirjattu tiettyjen ihmisten ja yritysten luottotietoja.

Lisäksi rekisteriselosteessa kerrotaan mihin tietoja säännöllisesti luovutetaan rekisteristä. Erityisesti tulee mainita, jos tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Myös tulee kuvata tietojen suojauksen periaatteita, mutta tietoturvan yksityiskohtia ei tietenkään pidä paljastaa.

Rekisteriseloste on pidettävä jokaisen saatavilla. Jos henkilörekisteri on internetissä, tulee myös sitä koskevan rekisteriselosteen olla internetissä saatavilla. Muutoin rekisteriselosteen tulee olla saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa. Poikkeuksellisesti rekisteriseloste voidaan salata, jos esimerkiksi rikosten selvittäminen tai ehkäiseminen taikka valtion turvallisuus välttämättä vaatii.

Suunnitelmallisuus merkitsee toki muutakin kuin rekisteriselosteen laatimista. Ennen tietojen keräämistä rekisterinpitäjän tulee suunnitella muun muassa hankintalähteet, tietojen säilyttäminen ja käsittely, tietojen luovuttaminen, arkistointi ja tuhoaminen. Suunnitelmallisuusvaatimus ulottuu näin pidemmälle kuin vain tiedon alkuperäiseen keräämiseen - se kattaa tiedon koko elinkaaren.

Suunnitelmallisuus on siis olennainen osa tietosuojaa. Siksi laki vaatii tekemään jokaisesta henkilörekisteristä erityisen selosteen, joka sisältää perustiedot rekisterinpitäjästä, rekisteristä ja tietojen käsittelystä. Rekisteriseloste on yleensä julkinen, joten se turvaa myös rekisterinpidon avoimuutta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa