Minilex - Lakipuhelin

Rekisteriselosteella toteutetaan suunnitelmallista henkilötietojen käsittelyä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Laissa kielletään satunnainen ja suunnittelematon henkilötietojen käsittely. Käytännössä rekisterinpitäjää ohjaa suunnitelmalliseen toimintaan etenkin rekisteriseloste. Tässä artikkelissa kerrotaan rekisteriselosteen sisällöstä ja saatavuudesta.

Jokaisen rekisterinpitäjän tulee lain mukaan laatia rekisteriseloste. Se on asiakirja, jossa kerrotaan ensinnäkin rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Siinä tulee kertoa myös, millaisia henkilöitä ja millaisia henkilötietoja rekisteriin on kirjattu. Esimerkiksi luottotietorekisteristä selostetaan, että siihen on kirjattu tiettyjen ihmisten ja yritysten luottotietoja.

Lisäksi rekisteriselosteessa kerrotaan, mihin tietoja säännöllisesti luovutetaan rekisteristä. Erityisesti tulee mainita, jos tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Myös tulee kuvata tietojen suojauksen periaatteita; tietoturvan yksityiskohtia ei tietenkään pidä paljastaa.

Rekisteriseloste on pidettävä jokaisen saatavilla. Jos henkilörekisteri on netissä, tulee myös sitä koskevan rekisteriselosteen olla netissä saatavilla. Muutoin rekisteriselosteen tulee olla saatavilla rekisterinpitäjän toimipaikassa. Poikkeuksellisesti rekisteriseloste voidaan salata, jos esimerkiksi rikosten selvittäminen tai ehkäiseminen taikka valtion turvallisuus välttämättä vaatii.

Suunnitelmallisuus merkitsee toki muutakin kuin rekisteriselosteen laatimista. Ennen tietojen keräämistä rekisterinpitäjän tulee suunnitella mm. hankintalähteet, tietojen säilyttäminen ja käsittely, tietojen luovuttaminen, arkistointi ja tuhoaminen. Suunnitelmallisuusvaatimus ulottuu näin pidemmälle kuin vain tiedon alkuperäiseen keräämiseen. Se kattaa tiedon elinkaaren.

Suunnitelmallisuus on siis olennainen osa tietosuojaa. Siksi laki vaatii tekemään jokaisesta henkilörekisteristä erityisen selosteen, joka sisältää perustiedot rekisterinpitäjästä, rekisteristä ja tietojen käsittelystä. Rekisteriseloste on yleensä julkinen; niinpä se turvaa myös rekisterinpidon avoimuutta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa