Minilex - Lakipuhelin

Rekisterinpitäjiä koskevat periaatteet


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

 

Tietosuojan periaatteet ohjaavat rekisterinpitäjää käsittelemään henkilötietoja laillisesti ja perusoikeuksia kunnioittaen. Tässä artikkelissa kerrotaan, mihin periaatteita tarvitaan ja mitkä periaatteet koskevat etenkin rekisterinpitäjää.

Aluksi täytynee selventää, mitä tarkoittaa rekisterinpitäjä. Henkilötietolaissa sanotaan rekisterinpitäjäksi henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, yhtä tai useampaa, jonka käyttöön henkilörekisteri perustetaan. Rekisterinpitäjä on myös se, jonka tehtäväksi rekisterinpito muussa laissa säädetään.

Periaatteita tarvitaan lain soveltamisessa. Jos lainkohta on tulkinnanvarainen, periaatteet auttavat rekisterinpitäjää valitsemaan vaihtoehdon, joka edistää perusoikeuksia. Esimerkiksi huolellisuuden korostaminen edistää yksityisyyden suojaa. Ja jos rekisterinpitäjä kohtaa tilanteen, jota ei ole huomattu säännellä laissa, alan periaatteet auttavat – häntä hyvään ratkaisuun.

Osa tietosuojan periaatteista ilmaistaan suoraan henkilötietolaissa. Osa taas on havaittu tärkeiksi käytännössä ja oikeustieteellisissä kirjoissa. Voidaan esittää hieman eri näkemyksiä siitä, mitä pidetään erityisesti rekisterinpitäjää velvoittavina periaatteina. Seuraava jaottelu perustuu professori Ahti Saarenpään tuotantoon.

Etenkin rekisterinpitäjää koskevat nämä periaatteet:

– tarpeellisuus; kerätä ja käsitellä saa vain sillä hetkellä aidosti tarpeellisia tietoja

– suunnitelmallisuus; käsittelyn tarkoitus ja pääpiirteet tulee suunnitella ennen tiedon keräämistä

– käyttötarkoitussidonnaisuus; tietoja saa käyttää lähtökohtaisesti vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin

– huolellisuus; yksityisyydestä tulee kantaa erityistä huolta

– tietoturvallisuus; koskee tekniikkaa, henkilöstöä, sisäisiä käytäntöjä…

– laatu; tietojen tulee olla tarpeellisia, virheettömiä ja ajantasaisia

– tiedottamisvelvollisuus; rekisteröityä tulee lähtökohtaisesti informoida

– ankara vastuu; rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuu ei edellytä tahallisuutta tai huolimattomuutta

Periaatteita esitellään edellä vain lyhyesti. Jos haluat tietää niistä enemmän, kutakin käsitellään tarkemmin omassa artikkelissaan. Lisäksi rekisterinpitäjän täytyy tietenkin noudattaa myös yleisiä periaatteita, kuten lakisääteisyyden ja avoimuuden periaatteita. Periaatteiden kunnioittaminen edistäisi kovasti perusoikeuksien toteutumista käytännössä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa