Minilex - Lakipuhelin

Rekisterinpitäjiä koskevat periaatteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietosuojan periaatteet ohjaavat rekisterinpitäjää käsittelemään henkilötietoja laillisesti ja perusoikeuksia kunnioittaen.

Henkilötietolaissa rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Periaatteita tarvitaan lain soveltamisessa. Jos lainkohta on tulkinnanvarainen, periaatteet auttavat rekisterinpitäjää valitsemaan vaihtoehdon, joka edistää perusoikeuksia. Esimerkiksi huolellisuuden korostaminen edistää yksityisyyden suojaa. Ja jos rekisterinpitäjä kohtaa tilanteen, jota ei ole huomattu säännellä laissa, alan periaatteet auttavat häntä hyvään ratkaisuun.

Osa tietosuojan periaatteista ilmaistaan suoraan henkilötietolaissa. Osa taas on havaittu tärkeiksi käytännössä ja oikeustieteellisissä kirjoissa. Voidaan esittää hieman eri näkemyksiä siitä, mitä pidetään erityisesti rekisterinpitäjää velvoittavina periaatteina. Seuraava jaottelu perustuu professori Ahti Saarenpään tuotantoon.

Etenkin rekisterinpitäjää koskevat nämä periaatteet:

– tarpeellisuus; kerätä ja käsitellä saa vain sillä hetkellä aidosti tarpeellisia tietoja

– suunnitelmallisuus; käsittelyn tarkoitus ja pääpiirteet tulee suunnitella ennen tiedon keräämistä

– käyttötarkoitussidonnaisuus; tietoja saa käyttää lähtökohtaisesti vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin

– huolellisuus; yksityisyydestä tulee kantaa erityistä huolta

– tietoturvallisuus; koskee tekniikkaa, henkilöstöä ja sisäisiä käytäntöjä

– laatu; tietojen tulee olla tarpeellisia, virheettömiä ja ajantasaisia

– tiedottamisvelvollisuus; rekisteröityä tulee lähtökohtaisesti informoida

– ankara vastuu; rekisterinpitäjän vahingonkorvausvastuu ei edellytä tahallisuutta tai huolimattomuutta

Lisäksi rekisterinpitäjän täytyy edellä mainittujen periaatteiden lisäksi noudattaa myös yleisiä periaatteita, kuten lakisääteisyyden ja avoimuuden periaatteita. Periaatteiden kunnioittaminen edistää perusoikeuksien toteutumista käytännössä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa