Minilex - Lakipuhelin

Rekisterinpitäjää koskee tiedottamisvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimuus henkilötietojen käsittelyssä edellyttää ennen kaikkea rekisteröidyn mahdollisuutta tietää käsittelystä. Siksi lain lähtökohtana on rekisterinpitäjän tiedottamisvelvollisuus.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tämän henkilötietojen käsittelystä. Tämä tehdään tietoja kerättäessä, tai viimeistään silloin, kun niitä luovutetaan ensi kerran. Tavoitteena on pitää rekisteröity tietoisena siitä, missä, milloin ja miten tämän tietoja käsitellään. Nykyisen ajattelutavan mukaan henkilö omistaa tietonsa ja on siksi oikeutettu tietämään niiden käsittelystä.

Rekisterinpitäjän on tiedotettava muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä rekisteröidyn oikeuksista. Lisäksi tulee kertoa, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tiedotusvelvollisuutta on kuitenkin eräissä tapauksissa rajoitettu. Velvollisuutta ei ole, jos

– rekisteröity on jo saanut nämä tiedot;

– valtion turvallisuus, puolustus tai yleinen järjestys välttämättä vaatii;

– rikosten selvittäminen tai ehkäiseminen välttämättä vaatii;

– verotus tai julkisen talouden valvonta välttämättä vaatii;

– tietoja ei käytetä henkilöä koskevaan päätöksentekoon ja informointi olisi kohtuuttoman vaikeaa (esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa, jossa käsitellään suuria tietomassoja)

– tietoja ei käytetä henkilöä koskevaan päätöksentekoon ja informointi aiheuttaisi hänelle olennaista vahinkoa (henkilölle ei aina pidä kertoa esimerkiksi parantumattomasta sairaudesta)

Lisäksi suoramarkkinoinnissa ja etämyynnissä kerrotaan vain, mitä rekisteriä on käytetty ja mikä taho on rekisterinpitäjä. Puhelinmyynnissä nämä tiedot annetaan, jos niitä pyydetään. Muualla lainsäädännössä säädetään tarkemmin esimerkiksi luottotiedoista ilmoittamisesta.

Tiedotusvelvollisuus on käytännössä tärkeä osa rekisterinpidon avoimuutta. Viime aikoina on herättänyt huomiota EPRI eli epäiltyjen tietojärjestelmä, joka on paljastunut laajaksi ja ongelmalliseksi. Luonnollisesti informointivelvollisuutta täytyy jonkin verran rajoittaa esimerkiksi rikosten selvittämiseksi, mutta rajoitukset eivät saa olla liiallisia. Salaisia mustia listoja ei saa olla muuten kuin välttämättömistä syistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa