Minilex - Lakipuhelin

Lakisääteisyyden vaatimus tietosuojan periaatteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen käsittelyn täytyy perustua lakiin, ja siinä täytyy tarkasti noudattaa lakia. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus ja sitä tarkentava kansallinen tietosuojalaki ovat henkilötietojen käsittelyn perussäädöksiä.

Perustuslain mukaan jokaisen yksityisyys on suojattu, ja henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Koska yksityisyys siis on perusoikeus, on sen rajoituksista säädettävä lain tasoisin normein. Henkilötietojen käsittely ei voi perustua asetukseen tai hallinnon sisäiseen sääntelyyn, vaan niillä voidaan ainoastaan tarkentaa lakia. Kansallisista asetuksista tulee erottaa Euroopan unionin asetukset, joita sovelletaan sellaisinaan kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Myös siitä, miten henkilötietoja pitää käsitellä, säädetään lain tasolla.

Lakisääteisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että laissa pitäisi käydä läpi kaikki mahdolliset ongelmatilanteet. Itse asiassa on mahdotonta säätää täydellisen yksityiskohtaista lakia. Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki ovatkin melko yleisluonteisia, mutta niitä konkretisoivat tietosuojaviranomaisten ohjeet ja alakohtaiset käytännesäännöt. Näiden yksityiskohtaisempien sääntöjen täytyy tietenkin olla lainmukaisia.

Lakisääteisyyden vaatimusta ei aiemmin tunnettu henkilötietojen käsittelyssä. Käsittelyä pidettiin toissijaisena, lähinnä hallinnon sisäisin säännöin säädeltävänä asiana. Tämä muuttui vasta uuden perustuslain myötä. Nykyisin lakisääteisyyden vaatimus on tietosuojan tärkein periaate.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa