Minilex - Lakipuhelin

Lainvastainen henkilötietojen käsittely johtaa ankaraan korvausvastuuseen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Henkilötietojamme käsittelevät massoittain mm. viranomaiset, työnantajat, koulut ja sairaalat. Tässä toiminnassa tapahtuu silloin tällöin virheitä, joista voi olla meille monenlaista haittaa tai vahinkoa: Esimerkiksi virheellinen maksuhäiriömerkintä on vahingollinen. Mutta milloin voi saada vahingonkorvausta rekisterinpitäjältä?

Rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan vahingon, joka on aiheutunut henkilötietolain vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Edellytyksiä on siis kolme: Menettelyn lainvastaisuus, vahingon tapahtuminen sekä näiden välinen syy-seuraussuhde.

Pykälä on siinä mielessä poikkeuksellinen, että vahingonkorvausvastuu voi syntyä ilman tahallisuutta tai moitittavaa huolimattomuutta (tuottamusta). Vahingonkärsijän ei tarvitse esittää mitään sellaista todistelua. Henkilötiedot ovat voineet vuotaa ulkopuolisille esimerkiksi inhimillisen erehdyksen tai ovelan tietokoneviruksen vuoksi, mutta vastuu syntyy silti.

Tätä kutsutaan ankaraksi vastuuksi. Se on poikkeus Suomen vahingonkorvausoikeudessa, mutta sitä sovelletaan tietyissä riskialttiissa toiminnoissa, joita ihmiset eivät juuri voi välttää. Henkilötietojen käsittely on tällaista toimintaa: arkista ja välttämätöntä, mutta yksityisyyden kannalta herkkää. Ankara vastuu takaa, että rekisterinpitäjät noudattavat lakia erityisen tarkasti.

Korvattava vahinko on usein taloudellista: Esimerkiksi pienyrittäjä voi menettää tärkeät liiketoimet, jos sen luottotietoihin ilmestyy virheellinen maksuhäiriömerkintä. Kyse voi toki olla muustakin vahingosta, esimerkiksi kärsimyksestä: Sellaista voi aiheuttaa esimerkiksi julkisuuteen vuotanut tieto sukupuolitaudista.

Korvattavaksi voi tulla myös henkilövahinko: Jos äkkipikainen A kuulee rekisterinpitäjältä, että lastensuojeluilmoituksen hänestä oli tehnyt naapuri B, ja käy mukiloimassa B:n, tämä voi saada vahingonkorvausta myös rekisterinpitäjältä. (Ainakin jos vakuutus ei kata vahinkoa ja jos A on maksukyvytön.)

Jos vahinko olisi aiheutunut myös ilman rekisterinpitäjän lainvastaista toimintaa, korvausvastuuta ei ole. Jos äskeisessä esimerkissä paljastuisi, että kolmas naapuri C olisi joka tapauksessa paljastanut B:n, rekisterinpitäjän ei tarvitsisi maksaa mitään.

Vahingonkärsijän täytyy esittää näyttöä rekisterinpitäjän lainvastaisesta menettelystä. Yleensäkin hänen tulee itse vaatia vahingonkorvausta nostamalla kanne käräjäoikeudessa: Laillinen oikeus vahingonkorvaukseen ei toteudu itsestään, vaan sitä täytyy vaatia. Tällöin kuitenkin riittää seuraavanlainen näyttö: Vahinko X tapahtui, koska rekisterinpitäjä toimi lainvastaisella tavalla Y.

 

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa