Minilex - Lakipuhelin

Ihmistä ei saa arvioida koneellisesti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietokoneiden laskentateho ja käyttökelpoisuus ovat kehittyneet huimasti. Ne voidaan ohjelmoida esimerkiksi selaamaan valtava määrä informaatiota ja laittamaan sen perusteella ehdokkaat tiettyyn järjestykseen. Niinpä niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi työntekijän tai opiskelijan valintaan tai luoton myöntämiseen. Kuitenkin ajatellaan, että ihmisen asiasta tulee toisen ihmisen päättää. Saako ihmiseen vaikuttava päätös olla automatisoitu?

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan päätös, josta seuraa ihmiselle oikeusvaikutuksia tai joka muuten merkittävästi vaikuttaa häneen, ei saa lähtökohtaisesti perustua automaattiseen käsittelyyn kuten profilointiin. Profilointi tarkoittaa ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien automaattista arviointia. Automatisoitu päätös on poikkeuksellisesti sallittu vain erikseen mainituissa tilanteissa. Se on sallittu ensinnäkin, jos muualla unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä erikseen niin säädetään. Tällaisessa lainsäädännössä täytyy kuitenkin olla vahvistettu myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojelemiseksi.

Toiseksi automaattinen käsittely sallitaan, kun tehdään tai pannaan täytäntöön sopimusta, joka on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä. Kolmanneksi se sallitaan, jos se perustuu ihmisen nimenomaiseen suostumukseen. Näissä kahdessa tapauksessa lisäedellytyksenä on, että rekisterinpitäjän täytyy toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojelemiseksi. Asetuksessa mainitaan myös, mitä oikeuksia rekisteröidylle on tällaisessa tilanteessa ainakin taattava. Rekisteröidyllä on oltava oikeus vaatia, että tietoja ei käsitellä automaattisesti, vaan ne käsittelee oikea ihminen. Rekisteröidyllä on myös oltava oikeus esittää mielipiteensä asiassa ja riitauttaa automaattisesti tehty päätös.

Erityisten henkilötietoryhmien kohdalla automaattista päätöksentekoa on rajoitettu vielä enemmän. Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat esimerkiksi tiedot henkilön terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai poliittisesta vakaumuksesta. Käsittely on sallittua vain silloin, kun automaattinen päätöksenteko on oikeutettu jonkin edellä mainitun kolmen kohdan perusteella. Lisäksi edellytetään, että käsittely perustuu joko rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai se on tarpeen tärkeän yleisen edun perusteella unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.

Rekisterinpitäjän tulee informoida automaattisen päätöksenteon kohteina olevia. Päätöksenteon kohteina oleville henkilöille tulee antaa tieto automaattisesta päätöksenteosta, käsittelyyn liittyvästä logiikasta sekä kertoa käsittelyn mahdollisista seurauksista ja käsittelyn merkittävyydestä.

Kannattaa huomata, että laki ei todellakaan kiellä tietotekniikan käyttämistä päätöksenteon apuna. Pykälä koskee vain täysin automatisoitua päätöksentekoa, johon ihminen ei mitenkään puutu. Niinpä on hyväksyttävää, että tietokoneohjelma esimerkiksi laskee henkilön luottotietojen pohjalta luottoluokituksen, jota luottolaitoksen työntekijä käyttää apuna harkitessaan luoton myöntämistä. Samoin työhakemuksista voidaan tietokoneella etsiä esimerkiksi tiettyjä hakusanoja, kunhan työntekijän valinnassa vaikuttaa ihminen.

Myös kannattaa huomata, että ihmisiä voi monin tavoin arvioida koneellisesti, kunhan ei tehdä merkittävästi vaikuttavia päätöksiä. Esimerkiksi netinkäyttäjän profilointi mainonnan suuntaamiseksi ei ole automatisoitu päätös. Profilointia toki rajoittavat muut lainkohdat.

Tietotekniikan käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa kasvaa kasvamistaan. On ymmärrettävää, että viranomaiset ja yritykset antavat tietokoneille yhä enemmän tehtäviä. Ihmisoikeuksien johdosta kuitenkin ajatellaan, että koneen ei lähtökohtaisesti pidä tehdä merkittäviä ihmistä koskevia päätöksiä. Tämä on myös nykyisen lainsäädännön lähtökohta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa