Minilex - Lakipuhelin

Huolellisuus rekisterinpitäjän velvollisuutena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lain mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja huolellisesti. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä huolellisuus tässä yhteydessä tarkoittaa ja mitä siitä seuraa.

Voi tuntua melko itsestään selvältä, että laissa edellytetään huolellisuutta: Eihän julkinen valta juuri koskaan käske meidän toimia huolimattomasti. Tämä pykälä vaatiikin rekisterinpitäjältä aivan erityistä huolellisuutta. Sitä tarvitaan siksi, että henkilötietojen käsittely on niin massaluonteista: Jos rekisterinpitäjät ottaisivat hutiloinnin tavaksi, laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten resurssit kuluisivat rekisterinpitäjien paimentamiseen.

Huolellisuus tarkoittaa tässä ennen kaikkea sitä, että tulkinnanvaraisessa tilanteessa rekisterinpitäjä valitsee sen vaihtoehdon, joka parhaiten turvaa yksilön henkilötietojen suojaa. Kriteeriksi ei saa ottaa sitä, mikä on rekisterinpitäjän kannalta halvinta ja helpointa. Lain soveltamisessa tulee siis optimoida henkilötietojen suoja. Huolellisuusvelvoitetta konkretisoi hyvä tietojenkäsittelytapa: Kyse on alan sisäisistä pelisäännöistä, jotka on arvioitu hyviksi ja laillisiksi.

Käytännössä huolellisuudesta johtuu esimerkiksi, että postilähetyksiin ei merkitä vastaanottajan yksityiselämään liittyviä tietoja, vaikka tästä ei erikseen säädetäkään. Niin ikään huolellisuus vaatii rekisterinpitäjää tarkastamaan riittävän useasti, ettei luovutettavissa asiakirjoissa näy suojattavia henkilötietoja. Se myös vaatii pitämään tietoturvan korkealla tasolla. Jos rekisterinpitäjä ulkoistaa jonkin toiminnon eri yritykselle, huolellisuusvelvoite koskee tätäkin.

Jos virkamies rekisterinpitäjänä rikkoo huolellisuusvelvoitetta, häntä saatetaan rankaista tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden tai virkasalaisuuden rikkomisesta. Ja koska huolellisuusvelvoitteesta säädetään erikseen laissa, sen rikkominen on lainvastaista käsittelyä, joka voi luoda rekisterinpitäjälle vahingonkorvausvastuun.

Jo tästäkin huomaa, että henkilötietojen käsittelyssä noudatettava huolellisuus on erityistä. Se näet on riskialtista toimintaa, jossa on kyse yksilön perusoikeuksista.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa