Minilex - Lakipuhelin

Henkilötunnus on tärkein tunnistetieto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötunnus on ihmisen tärkein tunnistetieto. Siksi laissa on säädetty tarkasti, milloin sitä saa käsitellä. Ensinnäkin henkilötunnuksen käsittely on mahdollista rekisteröidyn antamalla yksiselitteisellä suostumuksella.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötunnusta lakisääteisten tehtävien suorittamisessa, rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa. Tällöin täytyy myös olla tarve yksilöidä henkilö yksiselitteisesti.

Henkilötunnusta voidaan käsitellä luotonannossa, vakuutus- ja vuokraustoiminnassa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräissä muissa tilanteissa. Ja jos henkilötunnus on jo rekisterinpitäjän tiedossa, sitä saa käyttää osoitetietojen päivittämiseksi ja moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi. Sen käsittely on sallittu lisäksi, jos muussa laissa niin erikseen säädetään.

Vaikka henkilötunnuksen käsittely olisikin sallittua tietyssä toiminnassa, täytyy sen silti olla myös tarpeellista jokaisessa yksittäistapauksessa. Henkilötunnusta ei tulisi käsitellä, mikäli se ei ole välttämätöntä. Lähtökohtaisesti olisi tyydyttävä muihin henkilötietoihin.

Lisäksi rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että se ei tarpeettomasti merkitse henkilötunnusta tulosteisiin tai muihin asiakirjoihin. Esimerkiksi postilähetyksiin, työvuorolistoihin tai oppilaitosten koetuloslistoihin ei saa merkitä henkilötunnusta. Ellei muuta keinoa ole, henkilötunnus täytyy peittää ennen asiakirjan luovuttamista ulkopuoliselle. Tässä näkyy rekisterinpitäjää koskeva huolellisuusvelvoite sekä henkilötunnuksen tärkeys.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa