Minilex - Lakipuhelin

Henkilötietojen suojaamisvelvoite

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rekisterinpitäjää, eli sitä tahoa, joka käsittelee ja säilyttää henkilötietoja, koskee tietty henkilötietoja koskeva suojaamisvelvoite. Jotta henkilötietojen käsittelijä voisi vastata henkilötietojen puutteellisen käsittelyn riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamisen tarpeeseen, sen on toteutettava tarpeelliset ja asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

Henkilötietojen suojaamisen turvatoimet liittyvät tietojen säilyttämiseen sellaisessa muodossa ja sellaisissa paikoissa tai tiloissa, joissa pääsy niihin käsiksi on tarkoin rajoitettua. Suojan tasoa arvioitaessa huomioon on otettava henkilötietojen laatu, laajuus ja määrä. Suojan on oltava oikeasuhtainen kyseisten henkilötietojen suojavaatimuksiin nähden. 

Tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi ulottuvat myös siihen, että ne suojataan asiattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.

Suojaamisvelvoite ulottuu myös siihen, ettei henkilötietoja saateta rajoittamattoman henkilömäärän saavutettaviin ilman, että se luonnollinen henkilö, jota tiedot koskevat, olisi tähän suostunut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa