Minilex - Lakipuhelin

Henkilötietojen suojaaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötiedoiksi katsotaan kaikki sellaiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietoja ovat siten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitieto, verkkotunnistetieto ja sormenjälki. Henkilötietojen suoja on turvattu perustuslaissa ja jokaisella on siihen oikeus.

Henkilötietojen suojaaminen liittyy myös tiedolliseen itsemääräämisoikeuteen, joka tarkoittaa sitä, että luonnollisella henkilöllä pitää olla mahdollisimman laaja mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten hänen henkilötietojaan käsitellään, missä niitä käsitellään ja kuka niitä käsittelee. 

Henkilötietojen suojalla turvataan luonnollisen henkilön yksityisyyttä, jolla myös on perusoikeuden asema. Sääntelyn tarkoituksena on turvata henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn asianmukaisuus. Henkilötietojen suoja ja niiden käsittely on tarkoin säädeltyä, sillä henkilötietojen joutumisella vääriin käsiin voi olla merkittäviä negatiivisia seuraamuksia. Säädettyä on henkilötietojen keräämisen tarkoitus, tietojen käsittely ja säilytys, niiden luovuttaminen ja poistaminen, säilytysaika sekä se, kuka tietoja saa käsitellä.

Tarve kattavasti säädetylle henkilötietojen suojalle on väistämättä kasvanut teknologian kehityksen myötä, kun sen sijaan, että tietoja säilytetään ja käsitellään fyysisinä paperiasiakirjoina, ne on nykyään hyvin pitkälti sijoitettu erilaisille palvelimille ja tietojärjestelmiin, jotka voivat osaltaan olla haavoittuvaisia ja alttiita muun muassa tietoturvahyökkäyksille. 

 

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa