Minilex - Lakipuhelin

Henkilötietojen suoja viranomaistoiminnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojemme suoja on turvattu perustuslaissa, mutta Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön uudistuksen myötä kattava ja tarkka henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö tulee suoraan velvoittavana unionista. Henkilötietojen suoja on nykyään kokonaisuudessaan hyvin kattavasti säädeltyä. 

Henkilötietoja on suojattu kattavasti monissa Suomen säädöksissä ja yleisen säännöstelyn ohella viranomaistoimintaa henkilötietojen käsittelyssä koskee myös useita erityislakeja. Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus koskee myös viranomaisia ja heidän toimintaansa muutamin poikkeuksin. 

Henkilötietoja tulee käsitellä lainmukaisesti ja asianmukaisesti ja niitä tulee kerätä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Kerättyjä tietoja ei saa myöhemmin käsitellä aiempaan tarkoitukseen yhteensopimattomalla tavalla. Kerättävien henkilötietojen tulee olla asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Viranomaiset eivät siten saa kerätä enempää tietoja, kuin on tarpeellista tiettyä, heidän suorittamaansa tehtävää varten. Mikäli esimerkiksi tieto henkilö siviilisäädystä ei ole tiettyyn tarkoitukseen olennainen, sitä ei tule kerätä. Viranomaisten on lisäksi pidettävä huoli siitä, että henkilötiedot ovat täsmällisiä ja oikeita ja mikäli ne ovat virheellisiä, ne poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietoja voidaan myös säilyttää vain sen ajan, kun se on tarpeen henkilötietojen käsittelyä varten. Yksityishenkilöllä on lisäksi tietyin edellytyksin oikeus vaatia itseään koskevat tiedot poistettaviksi. Kun viranomainen käsittelee yksityishenkilön henkilötietoja, käsittely tulee suorittaa siten, että tietojen asianmukainen turvallisuus on varmistettu eikä esimerkiksi siten, että ne voivat tulla vahingossa hävitetyiksi.

Myös viranomaista koskee lähtökohtainen velvollisuus nimittää organisaatiolleen oma tietosuojavastaava. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa