Minilex - Lakipuhelin

Henkilötietojen suoja perusoikeutena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyys on jokaisen oikeus. Henkilötietojen suoja on osa yksityiselämän suojaa, joka on yksi perustuslaista löytyvä jokaiselle taattu perusoikeus. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia merkintöjä, joita luonnollisesta henkilöstä eli ihmisestä on kerätty, kuten esimerkiksi osoite tai henkilötunnus. Henkilötietoihin luetaan myös henkilön läheisistä kerätyt tiedot. Käytännössä suoja takaa henkilölle varmuuden siitä, että hänestä kerättyjä tietoja ei luovuteta henkilöille perusteettomasti.

Kun ajatellaan henkilötietojen suojaa perusoikeutena, tarkoittaa tämä sitä, ettei oikeutta saa rajoittaa, ellei siihen löydy laissa säädettyä perustetta. Rajoittamisen perusteena on useimmin ristiriita toisen perusoikeuden, kuten henkilökohtaisen koskemattomuuden kanssa. Voikin olla, että henkilötietoja luovutetaan tietyille tahoille, jos sillä voidaan turvata muita perusoikeuksia. Pääsääntönä kuitenkin on, että henkilötiedot on pidettävä salassa niiltä, joilla niihin ei ole oikeutta päästä käsiksi.

Henkilötietojen suojaan kuuluu myös se, ettei tietoja saa kerätä ilman perusteltua syytä. Tietoja saa rekisteröidä vain henkilön suostumuksella, eikä tietoja saa käyttää muuhun kuin rekisterin tarkoitukseen. Henkilötietojen suojan toteutuminen on etenkin rekisterinpitäjien vastuulla. Heidän tulee käsitellä henkilötietoja huolellisesti ja lainmukaisesti sekä turvata rekisteröidyn yksityiselämän suojaa. Jos kyseistä perusoikeutta rikotaan, voi kyse olla tietosuojarikoksesta.

Myös Euroopan unionin perusoikeuskirja tunnustaa henkilötietojen suojan perusoikeudeksi. Tämä vaikuttaa siihen, että henkilötietoja suojellaan Suomen rajojenkin yli EU:n alueella. Suojalla pyritään suojelemaan kansalaisia liialliselta valvonnalta. Yksityisyyttä ja sitä kautta myös henkilötietojen suojaa vaalitaan aina niihin rajoihin asti kuin lain nojalla on mahdollista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa