Minilex - Lakipuhelin

Henkilötietojen suoja digitalisoituvassa yhteiskunnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen suojan sääntely on kehittynyt rinnakkain teknologian kehityksen ja digitalisoituvan yhteiskunnan kehityksen kanssa 1900-luvun loppupuolelta lähtien. Henkilötietojen suojasta on olemassa niin kansainvälisiä, lukuisten valtioiden keskinäisiä yleissopimuksia kuin kansallistakin lainsäädäntöä.

Sääntely ei ole kaikkialla maailmassa niin pitkälle kehittynyttä kuin esimerkiksi Euroopassa. Euroopan unioni onkin ollut jo pitkään edistyksellinen henkilötietojen suojan sääntelyssä ja unionin säätämä henkilötietojen suoja on tiukentunut koko ajan ja onkin kokonaisuudessaan kattavinta koko maailmassa. 

Osittain henkilötietojen suojan sääntely on kehittynyt niin pitkälle sen takia, että tehokkaan suojan on huomattu olevan yksi keskeisiä edellytyksiä kansainvälisen kaupan kehittymiselle. Kansainvälisessä kaupassa valtioiden rajat ylittävien tietojen ja henkilötietojen määrät ovat valtavia. Euroopan unioni alkoi jo silloin, kun World Wide Web eli nykymuotoinen internet kehittyi, säätelemään niiden henkilötietojen suojaa, jotka siirrettiin Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Tällä hetkellä Euroopan unionin tiukka henkilötietojen suojan sääntely vaikuttaa merkittävästi henkilötietojen käsittelyyn kaikkialla maailmassa, sillä sääntelyn ulottuvuus on hyvin laajaa. 

Sen lisäksi, että tiukka henkilötietojen suoja on digitalisoituvassa maailmassa katsottu tarpeelliseksi kansainvälisen kaupan kehittymisen takia, sillä on haluttu ehkäistä myös tietojen liiallista leviämistä ja väärinkäyttöä. Ihmiset käyttävät nykyään valtavasti sosiaalisen median palveluita, joihin he luovuttavat suuren määrän tietoja itsestään. Näiden palveluiden takaama henkilötietojen suoja onkin erityisen tärkeää, jotta tiedot eivät pääse leviämään vääriin käsiin.

Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus pyrkii osaltaan vastaamaan internetissä liikkuvien henkilötietojen suureen määrään ja niiden suojaamiseen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lisäksi se asettaa velvollisuuksia myös unionin ulkopuolisille tahoille, kuten unionin ulkopuolisissa maissa toimiville yrityksille. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa