Minilex - Lakipuhelin

Tilusvaihto ja vesijättö - KKO:2012:39

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kiinteistönmuodostamislaki
    Vesijättö
    Tilusvaihto

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2012:39 oli kysymys siitä, oliko asiassa edellytyksiä tilusvaihdolle vai tuliko tilussijoitus korjata siten, että B sai lunastaa vesijätön. Toimitusmiehet olivat selvittäneet yhteisen vesialueen rajat ja päättäneet muodostaa Jaakko ja Leila S:n ostamat yhteisalueosuudet yhteisestä vesialueesta vesitilaksi A. Lisäksi toimitusmiehet olivat päättäneet ratkaista rantatilan B kohdalla olevan vesijätön aiheuttaman tilussijoitusongelman lunastuksen sijaan tilusvaihdolla. Rantatilan B omistaja valitti maaoikeuteen. Maaoikeus kuitenkin totesi toimitusmiesten tavoin, että lain perusteella tilusvaihtoa oli pidettävä suhteessa lunastukseen ensisijaisena keinona ratkaista vesijätön tilussijoitukselle aiheuttama ongelma. Maaoikeus hylkäsi siten valituksen.

Rantatilan B omistaja valitti edelleen Korkeimpaan oikeuteen. Kiinteistönmuodostamislain mukaan kiinteistöjen kesken saadaan vaihtaa alueita toimittamalla tilusvaihto. Kiinteistön omistajalla on puolestaan kiinteistönmuodostamislain perusteella oikeus lunastaa vesijättö tai osa siitä, jos kiinteistön kohdalla on yhteistä vesijättöä, taikka kiinteistön kohdalle on sen muodostamisen jälkeen syntynyt yksityistä vesijättöä, joka vaikeuttaa huomattavasti kiinteistön käyttämistä tai jota voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää vain kiinteistön yhteydessä. Jos tilussijoitus voidaan kuitenkin korjata tilusvaihdolla, on alueen lunastamisen sijasta suoritettava tilusvaihto. Lisäksi edellytyksenä on, ettei se aiheuta haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle, vaikeuta asemakaavaan sopeutuvien kiinteistöjen muodostamista eikä aiheuta kenellekään asianosaiselle huomattavaa haittaa.

Korkeimman oikeuden mukaan tehtäessä valintaa tilusvaihdon ja lunastuksen välillä oli erityisesti huomioitava, että vesijättöihin kohdistuvien toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa olemassa olevaa kiinteistöjaotusta ja edistää rekisteriyksiköiden tarkoituksenmukaista käyttöä sekä poistaa siirrettävistä alueista aiheutuvaa haittaa. Korkein oikeus totesi, että rantatilan B sijainnista, sen koosta ja muodosta sekä saariolosuhteista johtuen tilusvaihdosta aiheutuisi huomattavaa haittaa tilan kokonaisvaltaiselle virkistyskäytölle. Tilusvaihto aiheuttaisi Korkeimman oikeuden mukaan myös haittaa kiinteistöjärjestelmän selvyydelle pirstomalla ennestään pienen rantatilan B aluetta. Näin ollen Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ollut kiinteistönmuodostamislain mukaisia edellytyksiä korjata tilussijoitusta tilusvaihdolla, vaan tilussijoitus oli korjattava vesijättöalueen lunastuksella. Korkein oikeus kumosi toimitusmiesten päätöksen ja maaoikeuden tuomion siltä osin kuin vesijätön lunastaminen oli määrätty toimitettavaksi tilusvaihtona ja rantatilan B omistajan vaatimus saada lunastaa vesijättöä rahakorvausta vastaan oli hylätty. Lisäksi Korkein oikeus palautti asian tämän johdosta toimitukseen, jossa asiaa uudelleen käsiteltäessä oli otettava huomioon palauttamisen syy.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa