Minilex - Lakipuhelin

Käyttämätön rasitetie ja korvausvelvollisuus - KKO:2014:102

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Kiinteistönmuodostamislaki
    Lohkominen
    Kulkuyhteys
    tuomioistuimen toimivalta

Tapauksessa KKO 2014:102 lohkomistoimituksessa kantakiinteistöstä oli muodostettu tontti A ja sittemmin tontti B. Kiinteistötoimituksessa tontin A hyväksi oli perustettu tierasite voimassa olleen asemakaavan ja tonttijaon mukaisesti. Kiinteistötoimituksessa oli päätetty, että sekä A että B olivat vastuussa rasitetien rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tontin B omistaja oli rakentanut tien, joka oli välttämätön tontille pääsyä varten ja joka vastasi osittain tontin A hyväksi perustetun tierasitteen aluetta. Tontin B omistaja oli vaatinut tontin A omistajilta korvausta kyseisen tien rakentamisesta ja kunnossapidosta. A:n omistajat olivat kieltäytyneet tästä sillä perusteella, että he eivät tarvinneet rakennettua tietä, koska heillä oli rakennusluvassa tarkoitettu toinen tieyhteys, joka perustui viereisen rivitalotontin omistajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Tontin B omistaja oli nostanut kanteen käräjäoikeudessa, joka hylkäsi kanteen. Hän valitti sittemmin hovioikeuteen, joka myös hylkäsi valituksen.

 

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta ja korkeimman oikeuden mukaan kanne oli tullut kokonaisuudessaan hylätä. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että tontti A ei todistetusti käyttänyt rasitetietä, koska sillä oli rivitalotontin omistajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva toinen tieyhteys.

 

Korkeimman oikeuden tuomareista kaksi olivat eri mieltä ratkaisun lopputuloksen perusteluista. He korostivat sitä, että kiinteistötoimituksessa päätetty rasiteoikeus ja kustannusten jako olivat periaatteessa edelleen voimassa, mutta olosuhteiden huomattavan muuttumisen takia tontin A omistajat ovat olivat voineet päättää olla käyttämättä rasiteoikeuttaan eikä heitä siten voinut velvoittaa osallistumaan rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin.

 

Korkeimman oikeuden tuomareista yksi kannatti esittelijän mietintöä, jonka mukaan tontin A omistajat olisi tullut velvoittaa rakennus- ja kunnossapitokustannuksia. Mietinnössä painotettiin yhteiskuntasuunnittelun intressejä ja asemakaavan toteuttamista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa