Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisuus ja ylimääräinen muutoksenhaku - KKO:2015:61


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kiinteistötoimituksen purkaminen
    Kiinteistönmuodostamislaki
    Kiinteistönmääritys‚ Rajankäynti
    Lohkominen

Ratkaisussa KKO:2015:61 oli kyse kiinteistötoimituksen purkamisesta Korkeimmassa oikeudessa. Asiassa kiinteistön omistaja R oli valittanut saman järven rannalla tapahtuneesta kiinteistön lohkomisesta maaoikeuteen, joka oli tutkittuaan valituksen hylännyt sen.

KKO:n tuli ratkaista, oliko R:llä ollut asianosaisen asema toimituksessa ja puhevaltaa sekä voitiinko hänen purkuhakemuksensa tutkia.

Kiinteistönmuodostamislain 17 §:n 1 momentissa säädetään, että asianosainen toimituksessa on hakija ja muu henkilö, jonka oikeutta toimitus välittömästi koskee. Maaoikeus oli pitänyt tulkinnanvaraisena R:n asianosaisuutta asiassa.

R:ltä oli purkuhakemuksen käsittelyssä Korkeimmassa oikeudessa pyydetty selvitys hänen asianosaisaseman perusteesta ja R oli vedonnut kiinteistönmuodostamislain 17 §:n 1 momentin säännöksen asianosaisasemaan, sillä toimitus oli koskenut hänen oikeuttaa säännöksessä mainitulla tavalla.

KKO totesi asiassa, ettei toimitettu lohkominen ollut koskenut R:n omistamaa tilaa, koska toimituksella ei ollut sitovaa vaikutusta R:n oikeusasemaan eikä toimituksen oikeusvoima ulottunut hänen kiinteistöönsä. Siten KKO katsoi, ettei R:llä ollut ollut asianosaisasemaa kiinteistönmuodostamislain 17 §:n 1 momentin perusteella ja siksi maaoikeuden olisi tullut jättää R:n hakemus tutkimatta. R:llä ei siten KKO:n mukaan ollut puhevaltaa vaatia lohkomistoimituksen purkamista Korkeimmalta oikeudelta. Siten KKO jätti R:n purkuhakemuksen tutkimatta.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »