Minilex - Lakipuhelin

Vaaranvastuun siirtyminen kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaaranvastuun siirtyminen ostajalle kiinteistökaupassa on kytketty kauppakirjan tekemiseen, eli normaalisti kaupan vahvistamiseen. Vaaranvastuulla tarkoitetaan kiinteistökaupassa sitä, onko ostajan vai myyjän kannettava haitalliset seuraamukset siitä, että luonnontapahtuma tai sopijapuolista riippumaton kolmas osapuoli on aiheuttanut kaupan kohteen vahingoittumisen tai arvon alenemisen. Vaaranvastuussa kysymys on siis siitä, kumpi osapuoli joutuu kantamaan taloudellisen riskin vahingosta, jota kumpikaan kaupan osapuoli ei ole tuottamuksellisesti aiheuttanut.

Pääsääntöisesti vaaranvastuun siirtyminen on kytketty esineen hallinnan siirtoon, mutta näin ei ole kiinteistökaupassa. Kiinteistökaupassa hallinnalla ei ole samanlaista merkitystä kuin irtaimen esineen kaupassa. Kiinteistökaupassa vaaranvastuu siirtyy ostajalle heti kaupan vahvistamisen yhteydessä. Tähän ei vaikuta se, onko kaupassa käytetty lykkäävää tai purkavaa ehtoa. Esisopimus ei kuitenkaan siirrä vaaranvastuuta ostajalle.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, vaikka kaupan kohteen hallinta pidätettäisiin myyjällä. Ostajan on siis vastattava sellaisistakin vahingoista, jotka aiheutuvat myyjästä riippumatta tällaisen hallintaoikeuden aikana. Tällaisessa tapauksessa ostaja ei voi vedota myyjän virhevastuuseen. Myyjä on kuitenkin normaalissa virhevastuussa pidätetyn hallinnan aikana aiheuttamistaan vahingoista. Tällaisella normaalilla virhevastuulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että myyjä on kaupanteon jälkeen laiminlyönyt kiinteistön asianmukaisen huolenpidon. Myyjä on vastuussa vahingoittumisesta myös silloin, jos hän on oikeudettomasti käyttänyt kiinteistöä tai muutoin huolimattomuudellaan vahingoittanut kiinteistöä kaupanteon jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa