Minilex - Lakipuhelin

Vaaranvastuu kauppalaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kauppalaki säätelee tavaran vaaranvastuuta. Kauppalain säännökset vaaranvastuusta sääntelevät tilannetta, jossa tavaralle aiheutuu vahinkoa tai vauriota kaupanteon jälkeen. Kauppalaissa säädetään esimerkiksi siitä, mikä on vaaranvastuu, milloin vaaranvastuu on ostajalla ja milloin vaaranvastuu siirtyy. Vaaranvastuuta koskevat säännökset määrittelevät sen, onko ostajalla velvollisuutta maksaa kauppahinta. Säännöksissä ei määritellä sitä, millainen vaikutus vahingoittumisella tai vaurioitumisella on, kun tavara on myyjällä. Kauppalain muissa säännöksissä säädetään kyllä myyjän vastuusta ja tällaisissa tilanteissa myyjä syyllistyy usein sopimusrikkomukseen.

Vaaranvastuu tarkoittaa vastuuta tavaran haitallisista seuraamuksista. Tällaisia haitallisia seuraamuksia ovat tavaran katoaminen, tuhoutuminen, huonontuminen tai vähentyminen. Katoaminen voi olla esimerkiksi sitä, että tavara hukkuu. Tuhoutuminen tarkoittaa sitä, että tavara menee esimerkiksi rikki. Huonontuminen tarkoittaa taas esimerkiksi sitä, että tavara on jollain tavalla vahingoittunut eikä se ole enää sellainen kuin mitä sen pitäisi olla. Tavaran vähentymisellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi kuormasta puuttuu osa tilauksesta. Vaaranvastuulla tarkoitetaan siis vastuuta siitä, ettei tavara ole sellainen kuin sen pitäisi olla tai sellainen kuin on myyjän ja ostajan kesken sovittu.

Jos vaaranvastuu on ostajalla, hän on velvollinen maksamaan kauppahinnan siitä huolimatta, että tavara on esimerkiksi kadonnut tai mennyt rikki. Ostajalla on kuitenkin velvollisuus maksaa kauppahinta vain, jos vahingoittuminen on tapahtunut myyjästä riippumattomasta syystä. Myyjästä riippumattomalla syyllä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa myyjä ei ole aiheuttanut vahingoittumista tai hän ei olisi voinut vaikuttaa siihen.

Säännökset vaaranvastuusta eivät koske ainoastaan sellaisia tilanteita, joissa tavaralle aiheutuu vahinkoa. Ne voivat koskea myös sellaisia tapahtumia, jotka eivät riipu myyjän tai ostajan toimista. Joku ulkopuolinen henkilö voi esimerkiksi varastaa tavaran tai tuhota sen. Vaaranvastuuta koskevissa säännöksissä määrätään, kummalla sopijapuolista on riski tällaisissa tilanteissa.

Vaaranvastuuta koskevien säännösten perusteella saadaan selville, joutuuko ostaja vai myyjä kärsimään taloudellisista seurauksista, kun tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähentyy. Jos sopijapuoli ei itse halua kantaa tätä riskiä, hän voi hankkia tätä varten vakuutuksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa