Minilex - Lakipuhelin

Vaaranvastuu tavarasta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaaranvastuu tavarasta on ostajalla, kun tavara on luovutettu hänen hallintaansa. Jos vaaranvastuu on ostajalla, hän on velvollinen maksamaan kauppahinnan, vaikka tavara on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt myyjästä riippumattomasta syystä. Myyjästä riippumattomalla syyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä ei ole aiheuttanut vahingoittumista tai hän ei ole voinut vaikuttaa vahingon syntymiseen.

Vaaranvastuu tarkoittaa vastuuta tavaran haitallisista seuraamuksista. Tällaisia haitallisia seuraamuksia ovat esimerkiksi tavaran katoaminen, tuhoutuminen tai rikkoutuminen. Tällaisen seuraamuksen ei tarvitse välttämättä olla ostajan aiheuttama, jotta vastuu vahingoittumisesta tai vaurioitumisesta olisi ostajalla. Kun vaaranvastuu on ostajalla, hän joutuu itse kärsimään taloudelliset seuraamukset tavaran vahingoittumisesta tai vaurioitumisesta. Jos ostaja ei halua kantaa tätä riskiä itse, hän voi ottaa vakuutuksen. Vakuutus otetaan useimmiten esimerkiksi kuljetuksen ajaksi, sillä tällöin riskit tavaran vahingoittumiseen ovat suurimmillaan.

Tavara voi olla mikä tahansa irtain esine. Irtaimella esineellä tarkoitetaan kaikkea muuta paitsi kiinteää omaisuutta. Kiinteällä omaisuudella tarkoitetaan omistusoikeutta tai siihen verrattavaa oikeutta kiinteistöön tai muuhun maa- tai vesialueeseen sekä näihin kuuluvaan rakennukseen tai rakennelmaan. Irtainta omaisuutta voi olla siis esimerkiksi puutavara tai asunto-osake.

Tavaran vaaranvastuun ollessa ostajalla, tavaran ei tarvitse välttämättä olla vielä kirjaimellisesti ostajalla. Se voi olla esimerkiksi noudettavissa muualta kuin myyjän luota tai rahdinkuljettajalla, joka on sitoutunut kuljettamaan tavaran ostajalle pois siltä paikkakunnalta, jolla myyjän liikepaikka sijaitsee. Voi myös olla niin, että vaaranvastuu tavarasta on ostajalla, vaikka tavaraa ei olisikaan vielä luovutettu. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tavaraa ei ole luovutettu oikeaan aikaan ostajan puolella olevasta syystä. Tällöin vaaranvastuu siirtyy ostajalle silloin, kun myyjä on tehnyt kaiken, mitä tavaran luovutus on häneltä edellyttänyt.

Kaupan osapuolet voivat myös vapaasti sopia siitä, milloin vaaranvastuu siirtyy myyjältä ostajalle. Vaaranvastuun siirtyminen voidaan esimerkiksi kytkeä johonkin muuhun ajankohtaan kuin luovutukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa