Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan hinta-arvion sitovuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos rakennusurakkaa ei ole sovittu tehtäväksi kiinteään hintaan, on toimeksisaajan ennen sopimuksen tekemistä annettava siitä tilaajalle hinta-arvio. Hinta-arvio on sitova ja urakoitsija ei saa ylittää sitä yli 15 prosentilla, ellei urakkasopimuksessa ole toisin sovittu. Hinta-arvion sitovuudesta on kuitenkin olemassa poikkeuksia.

Sopimusehto, jonka mukaan toimeksisaaja saa yksipuolisesti ylittää hinta-arvionsa yli 15 prosentilla, on pätevä vain kolmessa tapauksessa. Ensinnäkin hinta-arvion ylitys yli 15 prosentilla on sallittua, jos se johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota toimeksisaajan ei ole kohtuudella voitu edellyttää ottaa huomioon tehdessään sopimusta, taikka jos kyse on toimeksisaajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä jonka seurauksia hän ei olisi voinut kohtuudella välttää. Toinen tilanne, jossa hinta-arvion saa ylittää yli 15 prosentilla on tilanne, jossa toimeksisaajan suoritusta on lykätty tilaajasta johtuvasta syystä ja hinnankorotus johtuu toimeksisaajalle tämän vuoksi aiheutuvasta kustannusten noususta. Kolmas tilanne on sellainen, jossa korotus johtuu sellaisten tietojen paikkansapitämättömyydestä, jotka tilaaja on antanut tai joiden hankkiminen on ollut tilaajan vastuulla. Toimeksisaajan on ilmoitettava tilaajalle hinnankorotuksesta viipymättä.

Rakennusurakan hinta-arvio on siis sitova, ja mikäli hinta-arvio ylitetään yli 15 prosentilla ilman laissa säädettyjä edellytyksiä, on kyseessä sopimusrikkomus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa