Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja taloelementtien kaupassa ja rakennusurakoissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalaissa on erikseen säännelty elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä taloelementtien kauppaa ja rakennusurakoita. Säännösten tarkoituksena on heikomman osapuolen eli kuluttajan suojaaminen. Sellaiset sopimusehdot, jotka poikkeavat kuluttajan eli tilaajan vahingoksi lain määräyksistä ovat mitättömiä. Seuraavassa selostetaan keskeiset kohdat kyseisistä säännöksistä.

Tilaajalla on oikeus pidättäytyä maksusta, jos elementit ovat sovittuna ajankohtana luovuttamatta tai urakka ei ole sovitussa vaiheessa silloin, kun maksu erääntyy maksettavaksi. Luovutuksen viivästyksen johdosta tilaajalla on oikeus vakiokorvaukseen. Mikäli viivästyksestä aiheutuu tilaajalle olennaista haittaa, on tällä oikeus sopimuksen purkamiseen. Mikäli toimitettavat elementit on hankittu tai valmistettu tilaajan erityistoiveiden mukaisesti eikä elinkeinonharjoittaja voi niitä ilman huomattavaa tappiota hyödyntää tai myydä eteenpäin, ei tilaaja saa purkaa kauppaa ennen kuin viivästys on kestänyt yli 60 päivää. Tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii viivästyksen vuoksi.

Elinkeinonharjoittajan suorituksessa on virhe, mikäli se ei vastaa sitä mitä on sovittu tai se ei vastaa sitä mitä kuluttajalla on aihetta odottaa. Virheen seurauksena tilaajalla on oikeus pidättäytyä maksamasta suoritusta. Tilaaja voi vaatia virheen oikaisua taikka virheettömien elementtien toimittamista elinkeinonharjoittajan kustannuksella. Mikäli virhettä ei korjata kohtuullisessa ajassa tai se ei ole mahdollista, on tilaajalla oikeus hinnanalennukseen tai olennaisen sopimusrikkomuksen yhteydessä kaupan purkamiseen. Tilaaja on oikeutettu vahingonkorvaukseen, jonka hän kärsii virheen vuoksi.

Sopimusehto, jonka perusteella elinkeinonharjoittajalla on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa enemmän kuin 15 prosenttia hinta-arviosta, on pätevä vain tietyissä tilanteissa. Elinkeinonharjoittaja saa korottaa hintaa yksipuolisesti, jos se johtuu viranomaisen määräyksestä tai lain säännöksestä, jota hänen ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä. Oikeus hinnankorotukseen on myös silloin, kun se johtuu elinkeinonharjoittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä eikä tämän voida kohtuudella edellyttää ottaneen sitä huomioon. Hinnankorotus on perusteltu, mikäli sovittu suoritus lykkääntyy tilaajasta johtuvasta syystä ja sen johdosta syntyy kustannuksia. Korotus on myös oikeutettu silloin, kun sen johtuu tilaajan antamista vääristä tiedoista tai sellaisista virheellisistä tiedoista, joiden hankkiminen on ollut tilaajan vastuulla.

Yksityiskohtaisempaa tietoa kuluttajansuojasta taloelementtien kaupassa ja rakennusurakoissa saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa