Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakoita koskeva tiedonantovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakan tilaajan on toimitettava kuukausittain tietoja Verohallinnolle tilaamistaan rakennusurakoista. Tiedonantovelvollisuus on jaettu urakkatietoja koskevaan ja työntekijätietoja koskevaan ilmoittamiseen. Urakkatietojen ilmoitusvelvollisuus on tilaajalla ja työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus päätoteuttajalla. Myös taloyhtiö on rakennuspalveluita tilatessaan ilmoitusvelvollinen urakka- ja työntekijätiedoista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kotitalouksia, mutta sitä on kevennetty niin, että ilmoitus on tehtävä vain kerran urakan aikana. Tilaajia ovat kaikki, jotka tilaavat rakennuspalveluita. Tilaaja voi olla rakennuttaja, pää-, ali- tai sivu-urakoitsija ja kukin tilaaja ilmoittaa tiedot omista urakoistaan. Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai työnantajaa, joka käyttää pääasiallista määräysvaltaa työmaalla. Päätoteuttajana toimii yleensä pääurakoitsija.

Työntekijätietoja tulee ilmoittaa niin sanotuilta yhteisiltä työmailta. Tämä tarkoittaa työmaata, jossa työskentelee ainakin kaksi eri työnantajaa tai itsenäistä työnsuorittajaa samanaikaisesti tai peräkkäin. Silloin kun työmaalla työskentelee vain yhden työnantajan työntekijöitä, ei työntekijätietoja tarvitse ilmoittaa. Tietoja ei tarvitse ilmoittaa myöskään urakoista, joiden arvonlisäverollinen arvo on alle 15 000 euroa. Tiedot on ilmoitettava kaikista työntekijöistä. Myös niistä, jotka eivät tee varsinaista rakennustyötä, kuten siivoojat.

Ilmoitettavat urakkatiedot koostuvat muun muassa työmaan, ilmoitusvelvollisen ja urakoitsijan tiedoista. Urakasta tulee ilmoittaa muun muassa urakan kokonaissumma, urakan tyyppi ja sen alku- ja loppupäivämäärät. Työntekijätiedot koostuvat ilmoitusvelvollisen ja työmaan tiedoista sekä jokaisen työntekijän yksityiskohtaisista tiedoista. Työntekijästä ilmoitetaan muun muassa yhteystiedot, vakuutustiedot, työn alkamispäivä, arvioitu loppumispäivä ja työtuntien määrä.

Silloin kun rakennustyön tilaajana on kotitalous on ilmoitusvelvollisuus rajoitetumpaa. Kotitalouksien on ilmoitettava tiedot kaikista rakennusluvan alaisista töistä pääsääntöisesti vain kerran urakan aikana ennen lopputarkastusta. Ilmoittamiselle ei ole asetettu euromääräistä alarajaa, vaan kaikista rakennusluvallisista töistä on ilmoitettava. Ilmoittaminen on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen lopputarkastusta, sillä Verohallinto antaa ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä todistuksen, joka on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle lopputarkastuksessa. Tiedot on annettava rakennustyön suorittaneista yrityksistä, näille maksetuista suorituksista ja työntekijöille maksetuista palkoista sekä muista vastikkeista.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta saat lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa