Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakoita koskeva tiedonantovelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakan tilaaja on velvollinen antamaan urakkatiedot Verohallinnolle eli tekemään urakkailmoituksen. Tiedonantovelvollisuus alkaa silloin, kun urakka alkaa tai kun siitä maksetaan ennakkomaksu. Rakentamispalvelun tilaaja on aina tiedonantovelvollinen ostamastaan rakentamispalvelusta. Tilaajana voi kuitenkin toimia myös pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija, jolloin alihankintaketjuissa kukin tilaaja on tiedonantovelvollinen omilta aliurakoitsijoiltaan tilaamistaan rakennuspalveluista. Tiedonantovelvollisuus koskee siis kaikkia, jotka ovat ostaneet rakentamispalveluita.

Tiedonantovelvollisuus koskee urakkasopimuksia, joiden yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. Jos urakkasopimuksen kokonaisarvo siis jää 15 000 euron alle, ei tiedonantovelvollisuus konkretisoidu. Tätä rahamääräistä alarajaa tarkastellaan sopimuskohtaisesti, ei työmaakohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että urakkailmoitus on annettava sopimuksen arvon ylittäessä 15 000 euroa, vaikka työtä tehtäisiin usealla eri työmaalla. 

Ilmoitettavat urakkatiedot koostuvat muun muassa työmaan, ilmoitusvelvollisen ja urakoitsijan tiedoista sekä itse urakasta. Urakasta tulee ilmoittaa muun muassa urakan euromäärä kohdekuukauden aikana, urakan kesto ja laji (eli onko urakassa kyse urakoinnista tai kunnossapitotyöstä, perustajaurakoinnista vai työvoiman vuokrauksesta). Urakkatietoina on annettava myös tiedonantovelvollisen yhteystiedot sekä urakoitsijan ja tämän yhteyshenkilön tiedot. 

Urakkatiedot on annettava Verohallinnolle kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Esimerkiksi kesäkuun tiedot on annettava viimeistään elokuun viidentenä päivänä. Ilmoitus voidaan antaa myls kohdekuukauden alusta alkaen. 

Tiedonantovelvollisuus kohdistuu myös työntekijätietoihin. Yhteisellä työmaalla työskentelevät yrityksen ovat velvollisia antamaan tiedot ensin päätoteuttajalle, jonka jälkeen päätoteuttaja antaa kuukausittain tiedot edelleen Verohallinnolle eli tekee työntekijäilmoituksen. Päätoteuttajan on annettava tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, itsenäisistä työn suorittajista, työnantajista ja vuokratyönteettäjistä.  Tiedot on annettava kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä ja riittää, vaikka työntekijä olisi ollut työmaalla ainoastaan yhden päivän.

Silloin kun rakennustyön tilaajana on kotitalous on ilmoitusvelvollisuus rajoitetumpaa. Kotitalouksien on ilmoitettava tiedot kaikista rakennusluvan alaisista töistä pääsääntöisesti vain kerran urakan aikana ennen lopputarkastusta. Ilmoittamiselle ei ole asetettu euromääräistä alarajaa, vaan kaikista rakennusluvallisista töistä on ilmoitettava. Ilmoittaminen on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen lopputarkastusta, sillä Verohallinto antaa ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä todistuksen, joka on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle lopputarkastuksessa. Tiedot on annettava rakennustyön suorittaneista yrityksistä, näille maksetuista suorituksista ja työntekijöille maksetuista palkoista sekä muista vastikkeista.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuuden toteuttamisesta saat lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa