Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan aloituskokous

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aloituskokous on ennen varsinaista rakennustyön aloitusta järjestettävä kokous. Sen tarkoituksena on varmistaa ja täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään niin sanotun huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuuden mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvällä on velvollisuus huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan sekä rakennetaan säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Aloituskokouksen tarkoituksena on näin varmistua tulevan rakennushankkeen laadusta ja vähentää rakennusvirheiden määrää. Aloituskokous on mahdollista järjestää myös maisematyölupaa edellyttävissä hankkeissa.

Rakennuskokous voi perustua joko rakennusvalvontaviranomaisen määräyksiin tai urakoitsijan ja tilaajan väliseen urakkasopimukseen. Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä aloituskokouksen pitämisestä rakennusluvassa. Kun rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, onko aloituskokouksen pitämiselle tarvetta, ottaa tämä huomioon sekä rakennushankkeen vaativuuden, sen toteuttajien asiantuntemuksen ja ammattitaidon että muut rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttavat tekijät. Tällaisia rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim. hankkeen eri osapuolten laatu, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät, hankkeen laatusuunnitelmat, työn aikaiset laadunvalvontakokeet sekä mittaukset.

Kun rakennusvalvontaviranomainen katsoo, että aloituskokous on pidettävä, on rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä huolehtia, että aloituskokous pidetään ennen kuin rakennustyö aloitetaan. Aloituskokouksessa tulee olla paikalla ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 

Aloituskokouksessa käydään läpi rakennusurakkaan liittyviin lupaehtoihin kirjatut asiat sekä nimetään eri vastuualueiden päähenkilöt. Aloituskokouksessa näin ollen todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää tahoa koskevat velvoitteet, suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. On tärkeä muistaa, että aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava itse rakennustyössä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa