Minilex - Lakipuhelin

Vaaranvastuu kauppakirjassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleensä uuden asunnon kaupassa vaaranvastuu siirtyy myyjältä ostajalle asunnon hallinnan luovutuksen yhteydessä. Mikäli asunnon hallinnan luovutus viivästyy ostajan takia, niin silloin ostaja on vastuussa asunnolle aiheutuvasta vahingosta siitä lähtien, kun hallinnan luovutuksen olisi pitänyt tapahtua. Myyjänä uuden asunnon kaupassa on elinkeinoharjoittaja tai perustajaosakas, ja ostajana usein kuluttaja. Tällöin ostaja on heikommassa asemassa ja lainsäädännöllä on pyritty suojaamaan heikommassa asemassa olevaa. Niinpä sopimusehto, joka poikkeaa kuluttajan vahingoksi, on mitätön. Säännösten vastainen ehto on silloin mitätön ja sovellettavaksi tulee lain säännös. On kuitenkin mahdollista sopia sopimusehdoista, jotka ovat kuluttajan kannalta lievempiä sopimusehtoja.

Käytetyn asunnon kaupassa vaaranvastuu yleensä siirtyy silloin kun asunnon hallinnan luovutuksesta on sovittu. Mikäli myyjä on elinkeinoharjoittaja ja ostaja on kuluttaja, niin sopimusehto on mitätön, mikäli se on ostajan vahingoksi. Kuluttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa asunnon muuta tarkoitusta varten kuin elinkeinotoimintaa. Myyjä ei voi vedota sellaiseen sopimusehtoon, joka laittaisi ostajan epäedullisempaan asemaan kuin laissa säädetään. Jos asunnon myyjä ei kuitenkaan ole elinkeinoharjoittaja voidaan vaaranvastuusta kirjallisesti sopia.

Kiinteistön kaupassa voidaan hieman helpommin sopia vaaranvastuusta sopimusehdoin. Ostaja vastaa vahingosta, joka aiheutuu kiinteistölle myyjästä riippumattomasta syystä, vaikka kiinteistö on jäänyt myyjän hallintaan. Yleensä kauppakirjaan sisällytetään ehto, jossa vaaranvastuusta sovitaan tai mainitaan, että toimitaan lain mukaan.

Säännöksillä pyritään siispä pääosin turvaamaan kaupan heikompaa osapuolta. Ostajan kannattaa olla tarkkana kauppaa tehtäessä, mutta tulee myös muistaa, että kohtuuttomat sopimusehdot kuluttajaa kohtaan ovat mitättömiä. Ongelmatilanteissa kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa