Minilex - Lakipuhelin

rakennusurakka sopimuksen purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakkasopimuksen purkaminen

Rakennusurakkasopimus pitää sisällään sopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimukseen sitoutuminen pitää sisällään velvollisuuden myös noudattaa sopimusta ja sen ehtoja. Ehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Sopimuksen purkamista ei saa sekoittaa sopimuksen irtisanomiseen. Irtisanomisella tarkoitetaan sopimukseen kirjattua keinoa päättää sopimus esimerkiksi tiettyjen edellytysten täyttyessä tai vaikka tietyn irtisanomisajan puitteissa. Sopimuksen purkaminen tarkoittaa huomattavasti rajumpaa sopimuksen päättämistä, yleensä ilman irtisanomisaikaa.

Sopimus voidaan purkaa yhteisellä päätöksellä. Käytännössä kuitenkin purku tapahtuu yleensä erimielisyyksien vuoksi yksipuolisesti. Tällöin oikeus sopimuksen purkamiseen edellyttää yleensä sopimuskumppanin vakavaa sopimusrikkomusta tai vastaavaa menettelyä, joka vakavasti vaarantaa sopimuksen tarkoituksen tai toteutumisen. Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa on käsitelty urakan purkuperusteet niin tilaajan, kuin urakoitsijankin puolelta. Nämä sopimusehdot jättävät kuitenkin usein tulkinnanvaraa. Pääsääntöisesti rakennusurakan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus mm. jos työn alkamisajankohtaa ei noudateta tai töitä tehdään niin hitaasti, että on ilmeistä, että urakka ei valmistu ajoissa, tai työn laatu ja materiaalit eivät vastaa sovittuja määräyksiä. Myös urakoitsijalla voi olla oikeus purkaa sopimus jos tilaaja ei esimerkiksi täytä maksuvelvollisuuttaan tai muuta velvollisuutta, joka vaikuttaa olennaisesti urakan suorittamiseen. Sopimuskumppanin konkurssi on myös usein peruste sopimuksen purkamiselle.

Urakkasopimuksen purkaminen edellyttää yleensä kirjallista huomauttamista eli reklamaatiota ja nimenomaista mainintaa purku-uhasta. Tämä ilmoitus on syytä tehdä todistettavasti. Mikäli sopimuksen purkaminen katsotaan perusteettomaksi, voi tämä johtaa vahingonkorvausvastuuseen. Esimerkiksi urakoitsija voi olla oikeutettu saamaan urakan katteen vahingonkorvauksena.

Sopimuksen päättäminen purkamisella on radikaali toimenpide, jonka edellytysten täyttymisestä on hyvä olla varma. Asiantunteva lakimies pystyy hyvin arvioimaan, onko käsillä olevassa tilanteessa syytä turvautua sopimuksen purkamiseen vai onko ensiksi syytä käyttää muita keinoja.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa