Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan muodot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakassa  sopijapuolina ovat rakennuttaja ja urakoitsija. Jokainen rakennushanke jakautuu suunnittelu- ja rakentamisvaiheisiin. Rakennusurakkasopimukset jaetaan kahteen päätyyppiin sen perusteella, miten suunnittelutehtävät jakautuvat rakennuttajan ja urakoitsijan välillä. Sen lisäksi rakennusurakkasopimukset voidaan jaotella pääurakka- ja sivu-urakkamallien mukaan.

Tavanomainen rakennusurakka ja KVR-urakka

Tavanomaisessa rakennusurakassa tahoina ovat rakennuttaja, suunnittelija ja urakoitsija. Sekä suunnitteljia (esim. arkkitehti) että urakoitsija ovat sopimussuhteessa rakennuttajaan. Rakennuttaja vastaa urakoitsijalle suunnitelman toteuttamiskelpoisuudesta. Suunnittelija/suunnittelijat ovat sopimuksena perusteella vastuussa rakennuttajalle suorituksestaan. Rakennuttajan ja suunnittelijan välillä ei tällöin ole sopimusta eivätkä näin ollen ole vastuussa toisilleen.

Kokonaisvastuu-urakka eli KVR-urakka on urakkasopimus, jossa urakoitsija ottaa tehtäväkseen rakennussuunnittelun joko kokonaan tai olennaiselta osaltaan. Tällöin suunnitteluvastuu on urakoitsijalla, ei rakennuttajalla. Urakoitsijan virhevastuu täten korostuu. Myös vain tietty osa rakennushankkeesta, kuten esimerkiksi sähköurakka, voidaan tehdä KVR-urakkana rakennushankkeen muuten ollessa tavanomainen.

Pääurakkamalli ja sivu-urakkamallit

Rakentamisvaiheessa joudutaan usein käyttämään useampia urakoitsijoita. Tällöin on olennaista, miten työ jaetaan eri urakoitsijoiden kesken. Urakkarajat määritellään sopimuksessa. Jos rakennuttaja tekee suorituksen eli rakennustyön eri osista erilliset urakkasopimukset ja täten määrää itse urakkarajat, kyseessä on jaettu urakka. Jaetussa urakassa käytetään osaurakoitsijoita, jotka ovat vastuussa vain yhdestä rakentamisvaiheen osasta.

Jos rakennuttaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa koko suorituksesta, kyseessä on kokonaisurakka. Tällöin rakennuttajan valitsema urakoitsija on pääurakoitsija, joka puolestaan voi palkata aliurakoitsijoita tekemään osia rakennusurakasta. Pääurakoitsija on vastuussa sekä pää- että aliurakoitsijoiden töiden sopimuksenmukaisuudesta.

Sivu-urakkamuotoisessa rakentamisessa eli osaurakoitsijoita käytettäessä rakennuttaja on sopimussuhteessa pääurakoitsijan sekä jokaisen sivu-urakoitsijan kanssa. Kukaan urakoitsijoista ei kuitenkaan ole toistensa kanssa sopimussuhteessa. Käytännössä näissä tilanteissa käytetään usein alistamissopimusta. Rakennuttajan, pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden välillä solmitulla alistamissopimuksella rakennuttaja siirtää työmaan johdon pääurakoitsijalle. Urakoitsijat vastaavat toisilleen aiheuttamistaan vahingoista. Urakan tekninen valvonta säilyy rakennuttajalla. Tarjouspyynnössä on mainittava, haluaako rakennuttaja käyttää alistamissopimusta.

Perustajaurakka

Asuntotuotannossa käytetään perustajaurakkaa. Asunto-osakeyhtiön perustajan toimii rakennusliike (grynderi), joka solmii kyseisen asunto-osakeyhtiön kanssa rakennusurakkasopimuksen kohteen rakentamisesta. Rakennusurakan aikana tämä rakennusliike markkinoi asunto-osakeyhtiön osakkeita ulkopuolisille ostajille. Rakennusliike säilyttää määräysvallan asunto-osakeyhtiössä koko rakennusajan. Sama taho voi siis toimia rakennuttajana, urakoitsijana ja asuntojen myyjänä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa