Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakan purku on tilaajan tai toimeksisaajan olennaisen sopimusrikkomuksen seuraamus. Jos rakennusurakan tilaajana on kuluttaja, purkuoikeuden käyttäminen määräytyy kuluttajansuojalain pakottavien säännösten mukaan.

Tilaaja saa purkaa sopimuksen toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jos siitä aiheutuu hänelle olennaista haittaa.  Huomionarvoista on, että tilaaja saa tietyissä tilanteissa purkaa sopimuksen jo ennen kuin sovittu luovutusajankohta on käsillä. Tämä on mahdollista, jos tilaajalla on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tapahtuu.

Tilaajan on kuitenkin syytä muistaa, että sopimuksen purkamisesta huolimatta hän saattaa olla velvollinen maksamaan toimeksisaajalle suorituksesta korvauksen, jos toimeksisaajan jo tekemää suoritusta ei voida palauttaa olennaisesti muuttumattomana tai ilman, että tilaajalle aiheutuu olennaista haittaa. Toimeksisaajalla on oikeus saada suorituksestaan korvaus, joka vastaa sen arvoa tilaajalle. 

Vaikka tilaaja olisi purkanut sopimuksen, hänellä on oikeus saada toimeksisaajalta käyttöönsä sellaiset rakennusta koskevat piirustukset ja muut erityiset ohjeet tai tiedot, jotka ovat tarpeen jäljellä olevien töiden suorittamiseksi.

Toimeksisaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus tilaajan olennaisen maksuviivästyksen vuoksi. Toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen myös, jos hän on asettanut hinnan maksamiselle kohtuulisen lisäajan, eikä tilaaja suorita maksua lisäajan kuluessa. Asetetun lisäajan kuluessa toimeksisaaja saa purkaa sopimuksen vain, jos tilaaja ilmoittaa, ettei suorita maksua tämän ajan kuluessa.

Toimeksisaaja ei kuitenkaan saa purkaa sopimusta tilaajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on suoritettu. Jos toimeksisaaja purkaa sopimuksen tilaajan maksuviivästyksen vuoksi, hänellä on oikeus korvaukseen sopimuksen tekemisestä, täyttämisestä ja purkamisesta aiheutuneista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta toimeksisaajalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen.

Urakkasopimuksen purkaminen on myös rakennusurakan olennaisen virheen seuraamus. Purkaminen on mahdollista, jollei virhettä voida oikaista tai toimeksisaaja ei suorita oikaisua kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä ja toimeksisaaja on saanut tilaisuuden tarkastaa kohde. Tilaajan on kuitenkin muistettava, että vain olennaiset rakennusurakan virheet oikeuttavat urakkasopimuksen purkamiseen. Jos virhe ei ole olennainen, tilaajalla on mahdollisuus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

Jos on painavia syitä olettaa, että toimeksisaajan suorituksessa on myöhemmin olennainen virhe, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin se on toimeksisaajan puolelta täyttämättä.

Tilaajan purkuoikeutta kuitenkin rajoittaa mahdollisuus toimeksisaajan jo tekemän suorituksen palauttamiseen. Siltä osin kuin toimeksisaajan jo tekemää suoritusta ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, tilaaja saa purkaa urakkasopimuksen vain, jos muuta seuraamusta ei voida pitää hänen kannaltaan kohtuullisena.

Ota yhteyttä Minilexin lakimiehiin, jos sinulla on rakennusurakan purkua koskevia kysymyksiä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa