Minilex - Lakipuhelin

Palveluksessa virhe - tilaajalla oikeus purkaa sopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilaajalla on monta tapaa reagoida palvelukseen, jossa on virhe. Näitä ovat esimerkiksi oikeus vaatia virheen oikaisua, pidättäytyä maksusta, vaatia hinnan alennusta tai viimeisimpänä sopimuksen purku. Lähtökohtaisesti sopimukset on pidettävä, eikä kuluttajapalvelussopimus tee tässä poikkeusta. Sen takia laissa on määritelty, milloin tilaaja saa purkaa sopimuksen virheen takia.

Tilaaja saa purkaa sopimuksen toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jos siitä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Tilaajan oikeutta purkaa sopimus toimeksisaajan viivästyksen perusteella on rajoitettu niissä tilanteissa, joissa sopimuksen kohteena olevat elementit on valmistettava tai hankinttava erityisesti ostajaa varten, eikä toimeksisaaja voi käyttää niitä hyväkseen muulla tavoin. Tällöin sopimuksen saa purkaa vain, jos viivästys on kestänyt yli 60 päivää. 

Jos tilaajalla on painavia syitä olettaa, että purkuun oikeuttava viivästys tulee tapahtumaan, tilaaja saa purkaa sopimuksen jo ennen, kuin sovittu luovutusajankohta on käsillä.

Sopimuksen purkaminen voi tulla kyseeseen viivästyksen lisäksi suorituksen virheen perusteella. Suorituksessa katsotaan olevan virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Lähtökohtaisesti virhe tulisi pyrkiä oikaisemaan. Jos virheen oikaiseminen ei kuitenkaan tule kysymykseen tai jos oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa, tilaaja saa vaatia hinnanalennusta tai jos virhe on olennainen, purkaa sopimuksen. Sopimuksen purkaminen voidaan siis nähdä viimesijaisena keinona. 

Jos toimeksisaajan jo tekemää suoritusta ei voida palauttaa ilman olennaista haittaa, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus vain, jos muuta seuraamusta ei voida pitää tilaajan kannalta kohtuullisena.

Tilanteessa, jossa tilaajalla on painavia syitä olettaa palveluksessa olevan olennainen virhe, saa tilaaja purkaa sopimuksen siltä osin kuin se on suorittamatta tai tietyissä tilanteissa jopa kokokaan.  Kuitenkin suorituksesta, jota ei pystytä palauttamaan ilman olennaista haittaa, on tilaaja velvollinen maksamaan toimeksisaajalle sen arvoa vastaavan korvauksen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa