Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan luovutus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti rakennusurakan luovutusajankohta määräytyy toimeksisaajan ja tilaajan välisen urakkasopimuksen perusteella. Jos tilaaja on kuluttaja, on rakennusurakan luovutuksessa noudatettava kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä. Jollei luovutusajankohdasta ole osapuolten välillä sovittu, urakka on luovutettava kohtuullisessa ajassa sopimuksenteosta.  Urakka on luovutettu, kun se on suoritettu loppuun ja mahdollisesti sovittu vastaanottokatselmus on toimitettu.

Jos toimeksisaajalla on oikeus määrätä suorituksensa täsmällinen ajankohta, toimeksisaajan on kohtuullisessa ajassa etukäteen ilmoitettava tilaajalle valitsemansa ajankohta.

Pääsääntöisesti vaaranvastuu suorituksesta siirtyy toimeksisaajalta tilaajalle suorituksen luovutuksen yhteydessä. Toimeksisaajalla on vaaranvastuu siitä, että hänen suorituksensa tuhoutuu, vahingoittuu tai menee hukkaan tilaajasta riippumattomasta syystä ennen sen luovutusta.  Jos luovutus viivästyy tilaajasta johtuen, vaaranvastuu siirtyy tilaajalle, kun toimeksisaaja on tehnyt sen, mitä luovutus häneltä edellyttää. Jos vaaranvastuu on ollut tilaajalla ja suoritus on vahingoittunut toimeksisaajasta riippumattomasta syystä, tilaajan on tästä huolimatta maksettava rakennusurakan hinta.

Rakennusurakan luovutuksen viivästyksen seurauksena tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta ja vaatia sopimuksen täyttämistä. Viivästys oikeuttaa tilaajan myös kuluttajansuojalaissa tarkemmin määriteltyyn vakiokorvaukseen sekä mahdollisesti vahingonkorvaukseen ja urakkasopimuksen purkuun. 

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään rakennusurakoihin liittyvissä kysymyksissäsi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa