Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakka ja sopimussakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakassa toimeksisaaja ja tilaaja voivat yleisen varallisuusoikeuden periaatteen, sopimusvapauden, mukaan sopia keskenään mahdollisista seuraamuksista, mikäli sopimusta ei noudateta. Sopimussakkoa ja sen suuruutta on säädelty myös yleisissä rakennusurakan sopimusehdoissa. Esimerkiksi rakennusurakan yleiset sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan urakkasuorituksen ollessa tilaajasta johtuvasta syystä kokonaan tai osittain keskeytyksissä tai viivästynyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisäkustannukset tai suorittamaan ennelta sovitun sopimussakon. Sopimussakosta on siis lähtökohtaisesti sovittava osapuolten välillä etukäteen. 

Jos urakan luovutus viivästyy, tilaajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus vakiokorvaukseen. Vakiokorvaus rakennusurakan viivästyksestä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viivästysviikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa ja tämän jälkeen kultakin alkaneelta viikolta 1 prosentti. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 10 prosenttia vastaavasta osasta hintaa. Vakiokorvauksen enimmäismäärän ylittävältä osuudelta tilaajalla on mahdollisuus saada vahingonkorvausta.

Jos toimeksisaaja osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää, ei hänellä ole velvollisuutta maksaa vakiokorvausta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa