Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan yleiset ehdot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakan yleisillä ehdoilla viitataan lähtökohtaisesti yleisiin alan sopimusehtoihin, jotka ovat Suomen toimitila- ja rakennuttajaliiton vahvistamat (YSE 1998). Sopimusehtojen tarkoituksena on ollut helpottaa sopimusosapuolten mahdollisuutta sopia ja neuvotella urakkasopimuksien sisällöstä. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot on tarkoitettu lähtökohtaisesti elinkeinonharjoittajien välisten rakennusurakkasopimusten sopimusehtojen perustaksi, jonka vuoksi kuluttajansuojasäännöksiä ei ole otettu huomioon.

Yleisissä sopimusehdoissa määritellään yksityiskohtaisesti esimerkiksi urakan sisältöä ja laajuutta, urakka-aikaa sekä sopimusosapuolten vastuukysymyksiä. Sopimuksen osapuolina ovat urakoitsija ja tilaaja. Urakoitsijalla tarkoitetaan sopimusosapuolta, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimuksen mukaisen työntuloksen aikaiseksi. Tilaaja on taas se sopimusosapuoli, joka on tilannut rakennusurakan. Sopimusehdot ovat tahdonvaltaisia, joten osapuolilla on lähtökohtaisesti mahdollisuus sopia myös ehdoista poikkeavasti pakottavan lainsäädännön rajoissa.

Urakoitsija on velvollinen urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki urakkasopimuksessa mainitut työt ja toimenpiteet saadakseen aikaan sopimuksenmukaisen lopputuloksen.  Sopimuksenmukaiset tehtävät tulee suorittaa ammattitaidolla sekä hyvää rakentamistapaa noudattaen. Tilaaja sen sijaan vastaa sopimusehtojen mukaan oman myötävaikutusvelvollisuutensa täyttämisestä.

Lisätietoa rakennusurakan yleisistä ehdoista kannattaa vielä erikseen kysyä Minilexin lakimiehiltä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa