Minilex - Lakipuhelin

Rakennusurakan riidat ja niihin varautuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakka voi olla erittäin laaja ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Urakkasopimuksen huolellinen laatiminen onkin paras keino välttyä urakkaan liittyviltä riidoilta. Urakkaan liittyvät velvoitteet, vastuut ja niiden rajaukset on syytä eritellä sopimuksessa tarkasti. Myös mahdollisiin riita- ja virhetilanteisiin on hyvä varautua kirjaamalla sopimukseen niiden ratkaisemisen keinot sekä sanktiot, kuten esimerkiksi sopimussakot. Sakkojen oikeasuhtainen mitoittaminen on tärkeää. Pieneltäkin vaikuttavan aliurakan ongelmat voi vaikuttaa ratkaisevasti erittäin laajaan kokonaisuuteen ja heijastua moniin muihin samaan projektiin liittyviin urakkasopimuksiin aiheuttaen huomattavia taloudellisia vahinkoja. Kansainvälistyvillä markkinoilla voi olla paikallaan huomioida sopimuksentekovaiheessa myös missä maassa mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan. Ammattitaitoinen lakimies on aina hyvä apu sopimuksen laatimisessa.

Huolellisesta valmistelusta huolimatta rakennusurakassa voi ilmetä erimielisyyksiä sopimusosapuolien kesken. Lähtökohtaisesti paras keino ratkaista rakennusurakkaan liittyvä riita on osapuolten välinen neuvottelu. Ongelmien ratkaiseminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa auttaa pienentämään vahinkoja ja erimielisyyksien aiheuttamia haittoja. Tämä on myös rakennusalalla vakiintuneesti käytössä olevien rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukainen yleinen periaate.

Kuten kaikissa sopimusasioissa, reklamoiminen puutteellisista suorituksista tai erimielisyyksistä on ensiarvoisen tärkeää. Reklamaatioiden ja neuvottelujen kirjaaminen ja tallentaminen esimerkiksi työmaakokouspöytäkirjoihin auttaa aina asian selvittelyn myöhemmässä vaiheessa ja voi toimia myöhemmin ratkaisevana näyttönä. Suullisia keskusteluja ja huomautuksia voi olla erittäin vaikea näyttää toteen myöhemmin. Selvyyden vuoksi on hyvä pyrkiä selkeästi erittelemään asiat, joista on erimielisyyttä sekä asiat, joista ollaan samaa mieltä. Näiden johtopäätöksien kirjaaminen yhteisesti on suositeltavaa. Tämä voi auttaa pienentämään haittoja sekä mahdollisia myöhempiä selvittelykustannuksia.

Aina neuvotteleminen ei kuitenkaan tuota tulosta. Mikäli osapuolet eivät kykene ratkaisemaan erimielisyyksiä neuvotteluteitse, joudutaan asia ratkaisemaan viime kädessä käräjäoikeudessa. Riidanratkaisu välimiesoikeudessa on mahdollista, mikäli sopimuksessa näin mainitaan tai osapuolet yhdessä päätyvät tällaiseen ratkaisuun. Myös sovittelumenettelyn käyttö on lisännyt suosiotaan. Näissä tapauksissa on kuitenkin aina hyvä kääntyä ajoissa rakennusalaa tuntevan lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa