Minilex - Lakipuhelin

Tilaajan vaatimus oikaista virhe

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Joskus kuluttajapalveluksessa voi olla virhe, jolloin tilaajalla on monta keinoa reagoida tähän. Yksi näistä on esimerkiksi vaatia virheen oikaisua. Tästä säädetään kuluttajansuojalaissa.

Lain mukaan tilaajalla on oikeus vaatia palveluksen ollessa virheellinen, että toimeksisaaja korjaa virheen tai uusii suorituksen ilman kuluttajalle koituvia lisäkustannuksia. Toimeksisaaja saa kieltäytyä tätä, jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuutonta haittaa taikka kohtuuttomia kustannuksia.

Kuitenkin, vaikka tilaaja ei vaatisikaan uutta suoritusta tai virheen korjaamista, on toimeksisaajalla oikeus omalla kustannuksellaan oikaista virhe tilaajan kerrottua virheestä, mikäli toimeksisaaja viipymättä tarjoutuu sen tekemään.  Tilaajalla on oikeus kieltäytyä tästä ainoastaan, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa taikka vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäisivät korvaamatta tai hänellä on muu erityinen syy kieltäytymiseen. 

Jos on käynyt niin, että tilaaja on jo korjauttanut virheen, ei toimeksisaaja saa vedota siihen, ettei hänelle annettu mahdollisuutta oikaista virhettä, mikäli tilanteessa ei voitu kohtuudella edellyttää tilaajalta jäädä odottamaan toimeksisaajan puolelta oikaisua.  Epäselvissä virhetilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä lakimiespuhelimeen. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »