Minilex - Lakipuhelin

Vaaranvastuu kiinteistökaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaaranvastuusta kiinteistön kaupassa säädetään maakaaressa. Vaaranvastuu tulee kiinteistökaupassa kysymykseen, kun on ratkaistava, onko ostajan vai myyjän kannettava haitalliset seuraamukset siitä, että luonnontapahtuma tai kolmas osapuoli on aiheuttanut kaupan kohteen vahingoittumisen tai arvon alenemisen. Kolmannen henkilön aiheuttamana pidetään myös sellaista vahinkoa, jonka aiheuttajaa ei saada selville. Kolmannella henkilöllä tarkoitetaan tässä sellaista henkilöä, joka on riippumaton kaupan osapuolista. Luonnontapahtuma tai –onnettomuus voi olla esimerkiksi tulipalo, tulva tai kylmyyden aiheuttama vahinko.

Kiinteistökaupassa vaaranvastuussa kysymyksenä on se, onko ostajalla ylipäätään ja jos on, niin mihin hetkeen saakka on oikeus katsoa syntynyt vahinko laatuvirheeksi ja myyjän vastuulle kuuluvaksi. Kysymys on siis siitä, kumpi osapuoli joutuu kantamaan taloudellisen riskin vahingosta, jota kumpikaan ei ole tuottamuksellisesti aiheuttanut. Lähtökohtaisestihan kiinteistökaupassa myyjä ja ostaja vastaavat itse aiheuttamistaan vahingoista ja kaupan kohteen arvon alentumisesta. Vaaranvastuussa tilanne on kuitenkin toisenlainen, sillä kumpikaan osapuolista ei ole aiheuttanut vahinkoa.

Silloin kun vaaranvastuu on myyjällä, ostaja voi vedota puutteeseen virheenä. Jos vaaranvastuu on sen sijaan ostajalla, puutteellisuus ei merkitse virhettä ja ostajan on maksettava kauppahinta sopimuksen mukaisesti. Ostaja vastaa vahingosta, joka kaupan tekemisen jälkeen aiheutuu kiinteistölle tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai muun myyjästä riippumattoman syyn vuoksi, vaikka kiinteistö olisi jäänyt myyjän hallintaan tai vaikka omistusoikeuden pysyminen tai siirtyminen on kauppakirjassa sovittu ehdolliseksi.

Osapuolet voivat myös sopia vaaranvastuusta ja kaupan kohteen vakuuttamisesta haluamallaan tavalla. Luotonantajat edellyttävät vakiosopimusehdoissa täysarvoista tai muuten riittävää vahinkovakuuttamista ennen kuin hyväksyvät kiinteää omaisuutta vakuudeksi. Vakuuttamisesta ja vaaranvastuusta sovittaessa kannattaa kysyä neuvoa lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa