Minilex - Lakipuhelin

Välillisen vahingon korvaamisen kriteerit tilaajalle


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Välillinen vahinko voidaan korvata tilaajalle eli kuluttajalle vain tapauksessa, jossa vahinko tai viivästys on aiheutunut toimeksisaajan eli elinkeinonharjoittajan huolimattomuuden vuoksi.

Lain mukaan toimeksisaaja on siis velvollinen korvaamaan välillisen vahingon tilaajalle ainoastaan silloin, kun aiheutuneen viivästyksen tai vahingon syynä on toimeksisaajan huolimattomuus. Välillinen vahinko voi olla ensinnäkin tilaajalle sopimusrikkomuksen tai sopimusrikkomuksesta johtuneiden toimenpiteiden vuoksi aiheutunut tulon menetys. Välillinen vahinko voi olla myös muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta aiheutunut vahinko. Muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta aiheutuneen vahingon on katsottu voivan olla esimerkiksi viivästyssakko, joka tilaajan täytyy maksaa hänen aiemman asuinhuoneistonsa ostajalle muuton viivästymisen vuoksi. Välilliseksi vahingoksi katsotaan myös sopimuksen kohteen käyttöhyödyn menetys, josta ei kuitenkaan aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa tai muutakaan olennaista haittaa.

Välillisen vahingon korvaaminen tilaajalle voi olla mahdollista silloin, kun vahinko tai viivästys on aiheutunut toimeksisaajan huolimattomuuden vuoksi ja kyseessä on jokin edellä mainituista välillisistä vahingoista. Välillisen vahingon korvaamisen kriteereistä kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa