Minilex - Lakipuhelin

Toimeksisaajan viivästys taloelementtien kaupassa ja rakennusurakassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toimeksisaajan viivästyksen vuoksi tilaajalla on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Pidättyminen voi koskea myös vain osaa kokonaishinnasta. Jos urakka ei toimeksisaajan viivästyksen vuoksi ole sopimuksen edellyttämässä vaiheessa ajankohtana, jona hinta tai osa siitä sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi, tilaajalla on oikeus pidättyä maksusta, kunnes suoritus on sopimuksen edellyttämässä vaiheessa. Luovutuksen jälkeenkin tilaajalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa hinnasta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan korvausvaatimuksen vakuudeksi. Tilaajan oikeuksiin kuuluu myös vaatia toimeksisaajaa täyttämään sopimuksen.

Jos elementtien tai urakan luovutus viivästyy, tilaajalla on oikeus vakiokorvaukseen. Sen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viivästysviikolta 0,5 prosenttia vastaavasta osasta hintaa ja tämän jälkeen kultakin alkaneelta viivästysviikolta 1 prosentti vastaavasta osasta hintaa. Tilaajalla on kuitenkin oikeus saada vahingostaan vakiokorvauksen ylittävä korvaus.

Sopimuksen purkaminen on mahdollista, mikäli toimeksisaajan viivästys on niin suuri, että se aiheuttaa olennaista haittaa tilaajalle. Sopimus voidaan purkaa jo aikaisemminkin, jos on painavia syitä olettaa, että toimeksisaaja tulee viivästymään suorituksessaan.

Tilaajalla on myös oikeus oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimeksisaajan viivästyksen vuoksi. Vahingot jaetaan välittömiin ja välillisiin vahinkoihin. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa tulon menetystä, joka tilaajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen vuoksi, sekä sopimuksen kohteen käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa. Välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi asian selvittämisestä ja hoitamisesta aiheutuneet kulut. Välitön vahinko korvataan toimeksisaajan huolimattomuudesta riippumatta, välillinen vahinko korvataan vain, jos se johtui toimeksisaajan huolimattomuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa