Minilex - Lakipuhelin

Toimeksisaajan viivästys ja vahingonkorvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalaissa on säädetty tilaajan eli kuluttajan oikeudesta vahingonkorvaukseen toimeksisaajan eli elinkeinonharjoittajan viivästyksen vuoksi.

Tilaaja on oikeutettu saamaan korvausta toimeksisaajan viivästyksen perusteella kärsimästään vahingosta. Toimeksisaaja voi kuitenkin korvausvelvollisuudesta vapautuakseen osoittaa viivästyksen johtuvan esteestä, jota hänen ei voida kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurausten välttäminen tai voittaminen ei olisi kohtuudella onnistunut. Viivästys voi johtua myös toimeksisaajan sopimuksen tai sen osan täyttämisessä apuna käyttämästä henkilöstä tai tavarantoimittajasta. Toimeksisaaja voi tällöin vapautua korvausvelvollisuudesta, jos edellä mainitut korvausvelvollisuudesta vapautumisen edellytykset täyttyvät sekä hänen itsensä, että apunaan käyttämänsä henkilön tai tavarantoimittajan kohdalla.

Välillisen vahingon korvaaminen tilaajalle voi tulla kyseeseen vain siinä tilanteessa, että viivästys tai vahinko on aiheutunut toimeksisaajan huolimattomuuden vuoksi. Lain mukaan välillisenä vahinkona pidetään ensinnäkin sopimusrikkomuksesta tai siitä johtuvista toimenpiteistä tilaajalle aiheutuvaa tulon menetystä. Välillinen vahinko voi olla myös muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta johtuva vahinko. Välilliseksi vahingoksi luetaan lisäksi sopimuksen kohteen käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei ole aiheutunut suoranaista taloudellista vahinkoa.

Toimeksisaajan on ilmoitettava hänen suoritusta kohdanneesta esteestä tilaajalle viipymättä. Muutoin tilaaja on oikeutettu saamaan korvausta vahingosta, jonka välttäminen olisi ollut mahdollista toimeksisaajan ajoissa antamalla ilmoituksella. Toimeksisaajan viivästyksen vuoksi suoritettavasta vahingonkorvauksesta kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa