Minilex - Lakipuhelin

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilaajalla on taloelementtien kauppaan ja rakennusurakkaan liittyvässä sopimussuhteessaan myötävaikutusvelvollisuus. Tilaajan tulee tehdä sopimussuhteessa tarvittavat toimet sekä mahdollisesti sopimuksessa nimenomaisesti sovitut toimet, jotta toimeksisaaja voi omalta osaltaan täyttää sopimuksen. Mikäli tilaaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, aktualisoituu toimeksisaajan oikeus vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.

Esimerkiksi jos elementtien luovutus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä, toimeksisaajalla on oikeus saada tilaajalta korvaus viivästyksen vuoksi tarpeellisiksi tulleista elementtien kuljetus-, varastointi- tai suojauskustannuksista sekä vakuutusmenoista. Samoin, jos elementtien asennus kuuluu toimeksisaajan velvollisuuksiin ja asennus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä, toimeksisaajalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen vahingosta, joka hänelle aiheutuu sen vuoksi, että asennukseen varatulle työvoimalle ei voida tarjota korvaavaa työtä.

Sopimuksen purkamiseen tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden rikkominen oikeuttaa, jos toimeksisaajan suoritus tilaajan puolella olevasta syystä viivästyy kohtuuttomasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa