Minilex - Lakipuhelin

Rakennuksen loppukatselmus lakisääteisenä velvollisuutena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennuksen käyttöönotto edellyttää lakisääteisen loppukatselmuksen tekemistä. Loppukatselmuksen suorittaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. Loppukatselmuksen tekeminen edellyttää, että rakennus on valmis ja se on kaikilta osiltaan käyttöön otettavissa. Loppukatselmusta tulee hakea rakennusluvan voimassaoloaikana ja sitä on syytä hakea hyvissä ajoin ennen rakennuksen aiottua käyttöönottoa.

Loppukatselmuksessa tarkastetaan, että rakennus on rakennusluvan mukainen ja siinä osoitetut velvoitteet on täytetty. Eri rakennusvaiheiden asiakirjojen asianmukaisuus tarkistetaan ja selvitetään onko muihin lakeihin perustuvat muut tarkastukset suoritettu. Mikäli rakennuksen käyttö edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, on sen oltava lainvoimainen. Jos rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje, tulee sen olla valmis. Loppukatselmuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja.

Rakennuksessa voidaan suorittaa myös osittainen loppukatselmus, jossa rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöönotettavaksi. Edellytyksenä on, että rakennus on vain vähäisiltä osin keskeneräinen ja se on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Myös edellä mainittujen varsinaisessa loppukatselmuksessa edellytettyjen vaatimusten on täytyttävä lukuun ottamatta valmiusastetta.

Loppukatselmuksen laiminlyönti voi johtaa hallintopakkomenettelyyn ja siitä johtuvien valvontakustannusten maksamiseen. Lisätietoa loppukatselmuksesta saat lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa