Minilex - Lakipuhelin

Rakennuksen loppukatselmus lakisääteisenä velvollisuutena

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Rakennuksen käyttöönotto edellyttää lakisääteisen loppukatselmuksen tekemistä. Loppukatselmuksen suorittaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa hyväksytty. Loppukatselmuksen tekeminen edellyttää, että rakennus on valmis ja se on kaikilta osiltaan käyttöön otettavissa. Loppukatselmusta tulee hakea rakennusluvan voimassaoloaikana ja sitä on syytä hakea hyvissä ajoin ennen rakennuksen aiottua käyttöönottoa.

Loppukatselmuksessa tarkastetaan, että rakennus on rakennusluvan mukainen ja siinä osoitetut velvoitteet on täytetty. Eri rakennusvaiheiden asiakirjojen asianmukaisuus tarkistetaan ja selvitetään onko muihin lakeihin perustuvat muut tarkastukset suoritettu. Mikäli rakennuksen käyttö edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, on sen oltava lainvoimainen. Jos rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje, tulee sen olla valmis. Loppukatselmuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja.

Rakennuksessa voidaan suorittaa myös osittainen loppukatselmus, jossa rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöönotettavaksi. Edellytyksenä on, että rakennus on vain vähäisiltä osin keskeneräinen ja se on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Myös edellä mainittujen varsinaisessa loppukatselmuksessa edellytettyjen vaatimusten on täytyttävä lukuun ottamatta valmiusastetta.

Loppukatselmuksen laiminlyönti voi johtaa hallintopakkomenettelyyn ja siitä johtuvien valvontakustannusten maksamiseen. Lisätietoa loppukatselmuksesta saat lakipuhelimesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »