Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vaaranvastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaaranvastuu tarkoittaa vastuuta tavaran haitallisista seuraamuksista. Tällaisia haitallisia seuraamuksia ovat tavaran katoaminen, tuhoutuminen, huonontuminen tai vähentyminen. Vaaranvastuussa on siis kyse siitä, onko ostaja vai myyjä velvollinen kantamaan vastuun tavaran vahingoittumisesta tai vaurioitumisesta. Tämä vastuu syntyy myös sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneista vahingoista. Jos vaaranvastuu on myyjällä ja tavaralle aiheutuu vahinkoa tai vauriota, hän syyllistyy sopimusrikkomukseen. Tällöin myyjä voi joutua esimerkiksi toimittamaan ostajalle uuden tavaran tai tavaraerän vahingoittuneen tilalle. Jos vaaranvastuu on sen sijaan ostajalla, hänen on maksettava kauppahinta.

Vaaranvastuuta koskevissa säännöksissä määritellään vahingollisen tapahtuman vaikutuksia vain ostajan osalta. Jos vaaranvastuu on myyjällä ja tavara vahingoittuu tai vaurioituu, kyseeseen tulevat myyjän viivästystä tai virhettä koskevat säännökset. Vahinko voi johtaa siihen, että myyjä ei pysty toimittamaan tavaraa ollenkaan tai hän ei pysty toimittamaan sitä sopimuksen mukaisena ajankohtana. Tällöin myyjän suoritus viivästyy. Jotta myyjälle voisi syntyä vastuu korvata vahinko, vahingoittuminen tai vaurioituminen ei saa johtua ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta. Jos myyjän suoritus viivästyy eikä vahingoittuminen siis johdu ostajasta tai hänen puolellaan olevasta syystä, ostaja saa vaatia sopimuksen täyttämistä tai purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Hän saa myös tietyin edellytyksin pidättyä kauppahinnan maksamisesta.

Voi olla myös niin, että tavara luovutetaan ostajalle, vaikka se on vahingoittunut eikä sitä ole voitu korjata, koska vahinko tai vaurio on tapahtunut niin myöhäisessä vaiheessa. Tällöin tavara ei ole sopimuksen mukainen tai sellainen kuin siltä edellytetään ja myyjä syyllistyy virheeseen. Jos vaaranvastuu on myyjällä ja vahinko tapahtuu, ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kauppa sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Hän saa myös tietyin edellytyksin pidättyä kauppahinnan maksamisesta.

Ennen tällaisten vaatimusten esittämistä on tilanteiden tapauskohtaisuuden vuoksi suotavaa ottaa yhteyttä esimerkiksi Minilexin lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa