Minilex - Lakipuhelin

Velkojen vanheneminen velkajärjestelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Luonnollisen henkilön ylivelkaantumisesta aiheutuneita maksuvaikeuksia voidaan järjestellä tuomioistuimen määräämässä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Sen lisäksi, että yksityishenkilön velkajärjestelyssä velan määrää voidaan leikata, velka voidaan määrätä lakkaavan kokonaan. Velkajärjestelyn aloittamisella on omat vaikutuksena velkojen vanhentumiseen.

Yleisten vanhentumissäädösten mukaan velan vanheneminen lakkaa, kun velkoja ilmoittaa saatavan velallista koskevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai kun velka muutoin otetaan huomioon menettelyn yhteydessä. Velan vanhentuminen keskeytyy menettelyn ajaksi myös silloin, kun tuomioistuin tekee päätöksen menettelyn alkamisesta. Kun velka siten ilmoitetaan velkajärjestelyssä, velan vanhenemisaika katkeaa ja uusi, pääsääntöisesti entisen mittainen vanhentumisaika alkaa kulua. On kuitenkin huomioitava, että velka otetaan maksuohjelmassa huomioon siitä huolimatta, että se ehkä muutoin olisi voinut vanhentua maksuohjelman aikana.

Kuitenkin jos velka vanhenee lopullisesti ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan päättymisen tai joko 20 tai 25 vuoden lopullisen vanhentumisajan myötä, velalle ei enää osoiteta maksuohjelmassa suorituksia vaan maksuvara ohjataan tästä eteenpäin muiden velkojen suorituksiin.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa