Minilex - Lakipuhelin

Velkojen vanheneminen velkajärjestelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Luonnollisen henkilön ylivelkaantumisesta aiheutuneita maksuvaikeuksia voidaan järjestellä tuomioistuimen määräämässä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Sen lisäksi, että yksityishenkilön velkajärjestelyssä velan määrää voidaan leikata, velka voidaan määrätä lakkaavan kokonaan. Velkajärjestelyn aloittamisella on omat vaikutuksena velkojen vanhentumiseen.

Yleisten vanhentumissäädösten mukaan velan vanheneminen lakkaa, kun velkoja ilmoittaa saatavan velallista koskevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai kun velka muutoin otetaan huomioon menettelyn yhteydessä. Velan vanhentuminen keskeytyy menettelyn ajaksi myös silloin, kun tuomioistuin tekee päätöksen menettelyn alkamisesta. Kun velka siten ilmoitetaan velkajärjestelyssä, velan vanhenemisaika katkeaa ja uusi, pääsääntöisesti entisen mittainen vanhentumisaika alkaa kulua. On kuitenkin huomioitava, että velka otetaan maksuohjelmassa huomioon siitä huolimatta, että se ehkä muutoin olisi voinut vanhentua maksuohjelman aikana.

Kuitenkin jos velka vanhenee lopullisesti ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan päättymisen tai joko 20 tai 25 vuoden lopullisen vanhentumisajan myötä, velalle ei enää osoiteta maksuohjelmassa suorituksia vaan maksuvara ohjataan tästä eteenpäin muiden velkojen suorituksiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa