Minilex - Lakipuhelin

Rikosoikeudellisen velan vanheneminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Rikokseen perustuvaa velkaa ei lähtökohtaisesti katsota vanhentuneeksi niin kauan, kun rikosasiassa voidaan nostaa syyte tai kun rikosasian käsittely on vireillä tuomioistuimessa. Kun syyteoikeus päättyy tai asian käsittely tuomioistuimessa lakkaa, rikokseen perustuva velka vanhenee välittömästi, ellei yleistä vanhentumisaikaa ole vielä jäljellä. Velan yleinen vanhenemisaika on 3 vuotta, lopullisesti velka vanhenee pääsääntöisesti 20 vuodessa. Tästä poikkeuksena ovat rikokseen perustuva velka tai se, että velkoja on yksityishenkilö, jolloin velka vanhenee lopullisesti 25 vuoden kuluessa.

Myös ulosottoperusteen määräaika on 20 korvaussaatavan perustuessa rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun. Tämän jälkeen velallinen ei ole velvollinen enää maksamaan velkaa.

Jos kyse on rikokseen perustuvasta vahingonkorvaussaatavasta vanhentumisaika alkaa kulua siitä, kun vahingonkärsijä on saanut sellaiset tiedot vahingosta, että hän pystyy esittämään korvausvaatimuksen vahingonaiheuttajalle. Yleinen vanhentumisaika on tällöinkin 3 vuotta. Vahingonkärsijän on kuitenkin katkaistava vanhentumisaika 10 vuoden kuluessa vahinkoon johtaneesta tapahtuneesta. Tämä ei kuitenkaan rajoita vahingonkärsijän oikeutta vaatia korvausta henkilö- tai ympäristövahingosta

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa