Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentumisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vanhentumisen keskeisin vaikutus on, että velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa. Velan vanhentumisesta on säännelty yleislaissa nimeltään laki velan vanhentumisesta. Myös muissa laeissa on erityissäännöksiä vanhentumisesta ja laki velan vanhentumisesta on toissijainen.  Yleislakia sovelletaan, ellei muualla ole poikkeavasti säädetty. Esimerkiksi osakeyhtiölaissa on omat säännökset vanhentumisesta. Kun velvoitteen täyttämisestä on annettu tuomio tai muu tuomion tavoin täytäntöön pantavissa oleva ulosottoperuste, vanhentumiseen sovelletaan kuitenkin aina vanhentumislakia.

Lakia sovelletaan rahavelan lisäksi myös esimerkiksi velvollisuuteen suorittaa palvelu taikka velvoitteeseen pidättyä tekemästä jostakin. Tärkeää on muistaa, että päävelka vanhenee itsenäisesti omaa tahtiaan. Samassa ajassa, mutta itsenäisesti vanhenevat korko, viivästyskorko ja muut liitännäiskustannukset. Jos kuitenkin velan pääoma vanhenee, myös siihen liittyvät korot vanhentunut. Säännökset ovat pakottavia velallisen suojaksi, mikä tarkoittaa sitä, ettei velan vanhentumisesta saa sopimuksin poiketa velallisen vahingoksi.

Huomionarvoista on, että lakiin perustuvat velvoitteet eivät pääsääntöisesti vanhennu. Näin ollen vanhentumislakia ei sovelleta veroon, julkiseen maksuun eikä muuhun rahasaamiseen, joka saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota. Myös rikosoikeudelliset seuraamukset, lapselle maksettava elatusapu sekä julkisista varoista tai pakollisista vakuutuksista suoritettavat eläkkeet eivät kuulu vanhentumislain soveltamisalaan. Myöskään talletuspankin vastaanottamat talletukset sekä yleisöltä otetut ja vaadittaessa takaisin maksettavat varat eivät vanhennu. Kuitenkaan tämä ei koske esimerkiksi joukkovelkakirjalainoja; niistä on yleensä ennalta määritellyt lyhennysten ja korkojen eräpäivät.

Laissa on säännöksiä muun muassa siitä, mistä hetkestä vanhentumisaika alkaa, vanhentumisen katkaisemisesta sekä lopullisesta vanhentumisesta. Yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Toissijainen yleinen vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Laissa on eri tilanteita varten eri sääntöjä siitä, mistä hetkestä vanhentumisaika alkaa kulua. Katkaisutoimilla velan vanhentuminen estyy ja toimet voidaan jakaa vapaamuotoisiin ja oikeudellisiin katkaisutoimiin. Yksityiskohtaisissa kysymyksissä kehotamme kääntymään lakimiehen puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]