Minilex - Lakipuhelin

Velka ei vanhene

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

”Velka ei vanhene” on monen ihmisen ajatusmaailmaan pinttynyt ajatus. Nyky-yhteiskunnan trendinä on kuitenkin ollut ihmisten lisääntyvää velkaantuminen, mistä johtuen velan vanhentumiseen liittyvää lainsäädäntöä on alettu muokkaamaan. Ihmisille herääkin kysymyksiä velan vanhentumisesta ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Onkin syytä pohtia pitääkö väite ”velka ei vanhene” paikkansa vielä nyky-yhteiskunnassa.

 

Kuten aiemmin mainittua yhteiskunnan kehityksen myötä on ihmisten velkaantuminen entistäkin yleisempää ja tähän ongelmaan onkin alettu etsimään ratkaisua lain avulla. Velkojen vanhentumisesta on säädetty lakeja ja laissa yleisenä pääsääntönä pidetään, että velka vanhenee kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Jotta vanhentumisen katkaisemisen käsitteen voisi ymmärtää tulee ensin määritellä mitä tarkoitetaan velan vanhentumisella.

 

Onkin syytä huomata, että on olemassa velan yleinen vanhentuminen ja velan lopullinen vanhentuminen. Velan yleinen vanhentuminen tarkoittaa siis edellä mainittua kolmen vuoden aikajaksoa, joka on yleinen vanhentumisaika. Kuten mainittua voi velan vanhentumisen katkaista. Velka vanhenee kolmessa vuodessa mikäli velkaa ei ole tänä aikana laskutettu. Mikäli velka on laskutettu, mutta maksamattomasta velasta ei ole huomautettu tai käynnistetty mitään muitakaan perintätoimia kolmen vuoden aikana velka vanhenee. Tekemällä siis esimerkiksi edellä mainitut toimet voi velan vanhenemisen katkaista. On myös huomattavaa, että yleinen vanhentumisaika pitenee viiteen vuoteen, jos velalle on haettu ulosottoperuste.

 

Velan lopullinen vanhentuminen tarkoittaa taasen sitä, että jokainen velka vanhenee jossain vaiheessa vaikka olisikin tehty edellä mainittuja toimia velan vanheneminen katkaisemiseksi. Erilaisilla veloilla on erilaiset lopulliset vanhentumisajat. Tässäkin asiassa velat jakautuvat kahteen eri kategoriaan. Ensimmäiseksi mainittakoon yksityishenkilön perimät velat, jotka vanhenevat 25 vuodessa. Tosin jos velalle on haettu ulosottoperuste, se vanhenee 20 vuoden kuluessa. Toiseksi mainittakoon velat, joissa velkojana on yritys tai yhteisö. Nämä velat vanhenevat 20 vuodessa tai 15 vuodessa, jos velalle on haettu ulosottoperuste.

 

On myös syytä kiinnittää huomiota siihen, koska velka alkaa vanhentumaan. Jos eräpäivästä on sovittu alkaa velka luonnollisesti vanhentumaan eräpäivästä. Jos eräpäivää ei ole sovittu alkaa velka vanhenemaan esimerkiksi siitä hetkestä, kun kaupan kohteena oleva esine on luovutettu ostajalle. Velan vanhentuminen voi siis olla monimutkainen prosessi vanhentumisaikoineen ja niiden alkamisineen. Siksi voidaankin todeta, että ”velka ei vanhene” on vanhentunut väite, joka ei pidä paikkaansa. Helposti nousee kysymys ”Koska velka sitten vanhenee?” Tähän kysymykseen vastaamiseksi tarvitaan yksityiskohtaista tietoa velan luonteesta ja parhaan ja nopeimman vastauksen saat lakipuhelimestamme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa