Minilex - Lakipuhelin

Ulosotossa olevan velan vanheneminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulosotossa oleva velka vanhenee pääsääntöisesti viiden vuoden kuluttua siitä, kun velasta on annettu tuomio, josta ei enää saa valittaa ylempään tuomioistuimeen, tai siitä, kun ulosoton aloittamiselle on ollut jokin muu peruste.

Käytännössä todellinen vanhentumisaika voi kuitenkin olla viittä vuotta pidempi, sillä velan vanhentuminen voidaan katkaista. Jos vanhentuminen katkaistaan, alkaa kulua uusi viiden vuoden pituinen vanhentumisaika. Vanhentuminen voidaan katkaista joko vapaamuotoisella tai oikeudellisella katkaisutoimella, jossa velka on yksilöitävä. Jos velkaa ei yksilöidä riittävällä tarkkuudella, velka vanhenee alkuperäisen vanhentumisajan päätyttyä.

Velkoja voi katkaista vanhentumisen vapaamuotoisesti esimerkiksi muistuttamalla velallista velasta tai vaatimalla velallista maksamaan velan taikka oikeudellisesti nostamalla velkaa koskevan kanteen tuomioistuimessa tai ilmoittamalla saatavan esimerkiksi velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Vanhentuminen voi tulla katkaistuksi vapaamuotoisesti myös velallisen oman menettelyn seurauksena esimerkiksi silloin, jos velallinen maksaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle. Vanhentuminen katkeaa vapaamuotoisella katkaisutoimella myös silloin, jos velkoja ja velallinen sopivat maksujen järjestelyistä, vakuudesta, velan ehtojen muutoksista tai vanhentumisen katkaisemisesta.

Katkaisutoimista huolimatta luonnollisen henkilön eli ihmisen sopimussuhteeseen perustuva rahavelka vanhentuu viimeistään 20 vuoden kuluttua velan erääntymisestä. Jos velkojanakin on luonnollinen henkilö, lopullinen vanhentumisaika on 25 vuotta. 

Ulosotossa olevaa velkaa voidaan periä korkeintaan lakisääteisen määräajan päättymiseen asti. Sen jälkeen velka vanhentuu eikä velallisella enää ole velvollisuutta suorittaa velkaa. Jos velallinen on luonnollinen henkilö, ulosottoperusteen määräaika on 15 vuotta tuomion tai muun ulosottoperusteen antamisesta. Jos velkojakin on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun, määräaika on 20 vuotta. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää määräaikaa kymmenellä vuodella laskettuna alkuperäisen määräajan päättymisestä tai velan lopullisesta vanhentumisesta. Edellytyksenä on, että velallinen on oikeasti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]